Strona internetowa Grupy BOC

Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim BOC Products & Services AG (Grupa BOC). Treści osób trzecich są odpowiednio licencjonowane i mogą być chronione prawem autorskim przez ich właściciela. Powielanie i redystrybucja treści na tej stronie jest dozwolone pod warunkiem, że jest oznaczona wyraźnym oświadczeniem o prawach autorskich (np. "Copyright [bieżący rok], BOC Products & Services AG, www.boc-group.com ; Wszelkie prawa zastrzeżone.").

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje o tej stronie.

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat naszej Polityki prywatności.

Usługi online Grupy BOC

Obecne opisy usług dotyczą wszystkich elementów samoobsługowych oferty Grupy BOC dostępnych przez stronę internetową Grupy BOC i powiązane strony internetowe, takie jak ADONIS: Community lub ADOIT:Community. Inne usługi, które podlegają specjalnej umowie między Grupą BOC a klientem, podlegają umowie szczegółowej, Ogólnym Warunkom i wszelkim powiązanym umowom przetwarzania danych.

Usługi Online Grupy BOC są podzielone na trzy kategorie:

 • Usługi marketingowe
 • Niekomercyjne usługi subskrypcji
 • Usługi komercyjne

Usługi takie świadczone są wyłącznie osobom fizycznym lub prawnym w rozumieniu §§ 1-3 UGB (Unternehmensgesetzbuch, Austria), które rejestrują się i korzystają z usług online Grupy BOC w ramach wykonywania swojej komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

Część usług online Grupy BOC zawiera usługi zarządzania subskrypcjami oprogramowania (bezpłatnie lub płatne), które obejmują licencje na oprogramowanie, usługi serwisowe i usługi operacyjne. W ramach takich usług zarządzania subskrypcjami oprogramowania, Grupa BOC udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie oprogramowania zgodnie z wszystkimi warunkami tej umowy. Niniejsza licencja nie obejmuje prawa do sublicencji ani przekazywania danych konta osobom trzecim. Licencja pozostaje skuteczna tylko tak długo, jak długo subskrybent i wszyscy powiązani użytkownicy są w pełni zgodni z wszystkimi warunkami i wygasają automatycznie, jeśli dowolny użytkownik nie zastosuje się do takiego warunku lub po wygaśnięciu albo anulowaniu.

Subskrypcje Oprogramowania wygasają z końcem ich określonego czasu życia lub zgodnie z określonym okresem anulowania.

Subskrypcje oprogramowania umożliwiają subskrybentowi i powiązanym z nim użytkownikom przechowywanie danych konta w dostarczonym oprogramowaniu. Grupa BOC nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane przechowywane przez subskrybenta lub powiązanego użytkownika. W szczególności, Grupa BOC nie jest zobowiązana do sprawdzenia, czy przechowywane dane naruszają obowiązujące prawo, w szczególności prawa autorskie, zastrzeżone znaki towarowe i przepisy dotyczące konkurencji. Szczegółowe informacje na temat przechowywania danych można znaleźć w odpowiedniej sekcji dotyczącej obsługi danych konta oprogramowania.

Poniżej opisano szczegółowo wszystkie Usługi Online Grupy BOC i dokonano odniesień do odpowiednich sekcji Polityki prywatności.

Usługi marketingowe

Usługi te obejmują dowolną formę treści dostępnych dla rejestracji, żądania informacji, rejestracji zdarzeń lub wypróbowania oprogramowania, które są dostępne bezpłatnie.

 

Opis usługi: zapytania o treść - seminaria online

Grupa BOC oferuje serię seminariów online na tematy związane z kwestiami biznesowymi i narzędziowymi, z udziałem ekspertów z Grupy BOC i  współpracowników. Odwiedzający witrynę mogą rejestrować się na seminarium online lub aby zapoznać się z nagranie. Osoby, które zarejestrowały się na seminarium otrzymają również link do nagrania.

Usługa seminariów online obejmuje:

 • Dostarczanie seminariów online
 • Opcjonalne ankiety

Osoby, które zarejestrowały się na seminarium online mogą otrzymywać komunikaty na temat nowych wersji produktów. Mogą się z nimi kontaktować pracownicy Grupy BOC lub jej podmiotów stowarzyszonych w celu omówienia możliwości w zakresie profesjonalnych usług.

Osoby zarejestrowane na seminarium są również rejestrowane i przechowywane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: zapytania o treść - broszury, foldery, plakaty, artykuły itp.

Grupa BOC udostępnia na swojej stronie internetowej treści, takie jak: broszury online, foldery lub plakaty, artykuły eksperckie, badania rynku lub raporty analityczne. Dostęp do niektórych z tych treści jest związany z indywidualną rejestracją.

Osoby, które zażądały dostępu do określonych treści, mogą otrzymywać komunikaty na temat nowych wersji produktów. Mogą się z nimi kontaktować pracownicy Grupy BOC lub jej podmiotów stowarzyszonych w celu omówienia możliwości w zakresie profesjonalnych usług.

Osoby, które zażądały dostępu do określonych treści, są również rejestrowane i przechowywane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: zapytania o treść - prośba o informację/ofertę/kontakt

Grupa BOC oferuje formularze kontaktowe na swojej stronie internetowej w celu umożliwienia odwiedzającym składania wniosków o informacje, ofert  lub kontakt z Grupą BOC.

Osoby, które przesłały prośbę o informacje / ofertę / kontakt, otrzymają odpowiedź ze strony Grupy BOC. Mogą też otrzymać komunikat o nowych wersjach produktów lub możliwościach w zakresie profesjonalnych usług.

Osoby, które przesłały prośbę o informacje / ofertę / kontakt, są również rejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: zapytania o treść - ADONIS 1-Click Try-Out

ADONIS 1-Click Try-Out to bezpłatna, działająca w chmurze, 10-minutowa usługa promocyjna dostępna dla jednego użytkownika dająca możliwość zapoznania się z narzędziem BPM Grupy BOC - systemem ADONIS oraz wybranymi treściami przykładowymi.

Ten element naszej oferty nie jest przeznaczony do użytku produkcyjnego i zapewnia jedynie możliwość uzyskania pierwszego wrażenia na temat ADONIS NP Starter Edition oraz krótki przegląd jego możliwości.

Grupa BOC śledzi wyłącznie dane statystyczne dotyczące korzystania z ADONIS 1-Click Try-Out przy użyciu plików cookie. W przetwarzaniu danych nie uczestniczą żadne dane osobowe.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: zapytania o treść - rejestracja na wydarzenia

Corocznie Grupa BOC jest organizuje i uczestniczy w wielu wydarzeniach przeznaczonych dla klientów i partnerów (np. BOC Infoday). Strona internetowa Grupy BOC oferuje możliwość zarejestrowania się na takie wydarzenia.

Pracownicy Grupy BOC skontaktują się z osobami, które zarejestrowały się na wydarzenie, w ramach jego obsługi. Osoby, które dokonały rejestracji mogą otrzymywać informacje o przyszłych wydarzeniach oraz możliwościach skorzystania z profesjonalnych usług.

Osoby, które przesłały prośbę o informacje / ofertę / kontakt, są również rejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Niekomercyjne usługi subskrypcji

Usługi te obejmują wszelkie formy usług online, które są dostępne po rejestracji i zapewniają ciągłą wartość zarejestrowanym użytkownikom za pośrednictwem modelu subskrypcji.

 

Opis usługi: Newsletter

Grupa BOC udostępnia bezpłatnie okresowe biuletyny e-mail wszystkim subskrybentom. Odwiedzający stronę internetową mają możliwość zapisania się do naszego newslettera online w celu otrzymywania informacji o bezpłatnych seminariach internetowych, wydarzeniach regionalnych, nowościach dotyczących produktów i innych nowościach związanych z branżą.

Wszyscy odbiorcy biuletynu są rejestrowani w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: Portal wsparcia

Grupa BOC zapewnia klientom komercyjnych usług i produktów, a także partnerom dostęp do Portali wsparcia BOC  który zawiera m.in. listę często zadawanych pytań oraz inne przydatne treści związane z narzędziami BOC Management Office.

Dostęp do portalu wsparcia jest związany z indywidualną rejestracją i jest zarezerwowany wyłącznie dla klientów komercyjnych usług i produktów, a także partnerów.

Wszyscy członkowie portalu wsparcia są zarejestrowani w Dzienniku  potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: ADONIS:Community/ADOIT:Community

ADONIS: Community i ADOIT: Community to internetowe platformy dla osób zainteresowanych zarządzaniem oraz analizą procesów biznesowych (BPM / BPA) lub architekturą korporacyjną (EA). Platforma ta pozwala zarejestrowanym osobom na wzajemną interakcję, wymianę pomysłów i opinii oraz zapewnia członkom społeczności ADONIS:Community i ADOIT:Community bezpłatne konto oprogramowania w chmurze  ADONIS (BPM / BPA) lub ADOIT (EA ).

ADONIS:Community i ADOIT:Community to bezpłatne, dostępne w chmurze, przeznaczone dla jednego użytkownika wersje narzędzi Grupy BOC o ograniczonym zakresie funkcjonalności.

Zastrzeżenie: Opinie wymieniane w ADONIS:Community lub ADOIT:Community są osobistymi opiniami członków społeczności i niekoniecznie odzwierciedlają opinię Grupy BOC lub jej spółek.

Usługa dla ADONIS:Community lub ADOIT: Community obejmuje:

 • Zarządzanie subskrypcjami oprogramowania
 • Subskrypcja kursu
 • Opcjonalne ankiety

Osoby, które zarejestrowały się w ADONIS:Community lub ADOIT:Community mogą otrzymywać komunikaty na temat nowych wersji produktów. Mogą też kontaktować się z nimi pracownicy Grupy BOC lub jej podmioty stowarzyszone w celu omówienia możliwości wykorzystania usług profesjonalnych.

Osoby, które zarejestrowały się w ADONIS:Community lub ADOIT:Community są również zarejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Dowiedz się więcej o bezpłatnych edycjach Community na www.adonis-community.com i www.adoit-community.com.

 

Opis usługi: 30 dniowe darmowe konto próbne ADONIS/ADOIT

30-dniowe darmowe konto próbne ADONIS i 30-dniowe darmowe konto próbne ADOIT to bezpłatna, dostępna w chmurze, 30-dniowa, usługa promocyjna dostępna dla wielu użytkowników dająca możliwość zapoznania się z narzędziem BPM Grupy BOC - systemem ADONIS lub narzędziem EAM Grupy BOC - systemem ADOIT oraz wybranymi treściami przykładowymi.

30-dniowe bezpłatne konta próbne nie są przeznaczone do wykorzystania produkcyjnego i zapewniają jedynie możliwość bliższego poznania systemów ADONIS lub ADOIT oraz uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat możliwości narzędzi.

Usługi 30-dniowego bezpłatnego konta próbnego dla systemów ADONIS lub ADOIT obejmują elmenty takie jak:

 • Obsługa danych dotyczących zawartości oprogramowania
 • Zarządzanie subskrypcjami oprogramowania
 • Subskrypcja kursu
 • Opcjonalne ankiety

Po zakończeniu 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego dane dotyczące zawartości konta zostaną wyeksportowane i zachowane przez maksymalny okres trzydziestu (30) dni w celu ewentualnej migracji na wersję komercyjną i zostaną trwale usunięte po tym okresie.

Osoby, które zarejestrowały się na 30-dniowy bezpłatny okres próbny mogą otrzymywać komunikaty na temat nowych wersji produktów. Mogą też kontaktować się z nimi pracownicy Grupy BOC lub jej podmioty stowarzyszone w celu omówienia możliwości wykorzystania usług profesjonalnych.

Osoby, które zarejestrowały się na 30-dniowy bezpłatny okres próbny są również rejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

 

Opis usługi: Program Akademicki BOC

Program Akademicki BOC koncentruje się na kształceniu studentów w zakresie zarządzania procesami (BPM) lub zarządzania architekturą korporacyjną (EA).

Dla wykładowców program zapewnia treści dydaktyczne, dostęp do społeczności BPM i EA oraz bezpłatne, oparte na chmurze konta dla wielu użytkowników narzędzi Grupy BOC ADONIS lub ADOIT do wykorzystania w dydaktyce. Dla indywidualnych studentów zapewnia bezpłatne oparte na chmurze konta indywidualne systemów ADONIS lub ADOIT do wykorzystania w pracy badawczej lub naukowej.

Usługa Programu Akademickiego BOC obejmuje elementy takie jak:

 • Obsługa danych dotyczących zawartości oprogramowania
 • Zarządzanie subskrypcjami oprogramowania
 • Subskrypcja kursu
 • Opcjonalne ankiety

Usługa jest świadczona tylko dla osób, które kwalifikują się do konta akademickiego. Ta ocena kwalifikowalności opiera się na danych zawartych w formularzach rejestracyjnych i jest wykonywana ręcznie.

Po zamknięciu konta akademickiego dane dotyczące zawartości konta zostaną wyeksportowane i zachowane przez dziewięćdziesiąt (90) dni, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. W tym czasie wyeksportowane dane zostaną udostępnione do pobrania na prośbę wykładowcy lub studenta.

Wykładowcy i studenci mogą otrzymywać komunikaty na temat nowych wersji produktów. Mogą się też z nimi kontaktować pracownicy Grupy BOC lub jej spółek, aby omówić możliwości wykorzystania wykorzystania produktów i usług Grupy BOC w kontekście akademickim, a także do celów rekrutacji.

Wszyscy wymienieni uczestnicy Programu Akademickiego są również zarejestrowani w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Usługi komercyjne

Usługi te obejmują wszystkie płatne usługi online.

 

Opis usługi: rejestracja na szkolenia i seminaria

Grupa BOC oferuje wiele profesjonalnych szkoleń i seminariów na swojej stronie internetowej. Mogą to być nagrania, szkolenia online albo na miejscu, otwarte lub realizowane dla konkretnego klienta. Zainteresowane podmioty mogą rejestrować się na takie szkolenia lub seminaria online.

Usługa rejestracji dla szkoleń lub seminariów obejmuje:

 • Przetwarzanie rejestracji na szkolenia / seminaria
 • Optional Surveys

Z osobami, które zarejestrowały się na szkolenie lub seminarium, skontaktują się pracownicy Grupy BOC na potrzeby obsługi rejestracji. Osoby te mogą też otrzymywać komunikaty dotyczące przyszłych szkoleń lub seminariów, a także możliwości skorzystania z profesjonalnych usług.

Osoby, które zgłosiły się na szkolenie lub seminarium, są również zarejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji. Obowiązują Ogólne Warunki Grupy BOC.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Opis usługi: ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Starter Edition to w pełni prekonfigurowana, profesjonalna edycja narzędzia BPM Grupy BOC, ADONIS, dostępnego wyłącznie w modelu Software-as-a-Service. Można go zamówić online w trybie samoobsługi z płatnością kartą kredytową i opiera się na miesięcznym abonamencie z płatnościami cyklicznymi. Okresowa opłata za usługę będzie pobierana z karty kredytowej subskrybenta co miesiąc z góry.

Usługa dla ADONIS NP Starter Edition obejmuje elementy takie jak:

 • Obsługa danych dotyczących zawartości oprogramowania
 • Zarządzanie subskrypcjami oprogramowania
 • Przetwarzanie płatności
 • Subskrypcja kursu
 • Opcjonalne ankiety

Subskrypcję programu ADONIS NP Starter Edtion można anulować w dowolnym momencie. Anulowanie musi być dokonane na piśmie na jeden (1) tydzień przed końcem bieżącego okresu subskrypcji, aby obowiązywać dla tego okresu. Jeśli ta data graniczna zostanie przekroczona abonament zostanie automatycznie przedłużony na kolejny okres jednego (1) miesiąca i dopiero wtedy automatycznie anulowany.

Po zakończeniu ADONIS NP Starter Edition dane dotyczące zawartości konta zostaną wyeksportowane i zachowane przez sześć (6) miesięcy, a po tym okresie zostaną trwale usunięte. W tym czasie wyeksportowane dane zostaną udostępnione do pobrania na żądanie subskrybenta.

Użytkownicy ADONIS NP Starter Edition mogą otrzymywać komunikaty na temat nowych wersji produktów. Mogą się też z nimi kontaktować pracownicy Grupy BOC lub jej podmioty stowarzyszone, w celu omówienia możliwości wykorzystania dodatkowych profesjonalnych usług.

Wszyscy klienci ADONIS NP Starter Edition są zarejestrowani w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji. Obowiązują Ogólne Warunki Grupy BOC.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Inne usługi

Opis usługi: Portal Kariery

Grupa BOC utrzymuje portal kariery na swojej stronie internetowej. Na tym portalu publikowane są oferty pracy, dzięki którym zainteresowane osoby mają możliwość ubiegania się o te stanowiska. Portal kariery oferuje także możliwość przesyłania  aplikacji nie związanych z otwartym postępowaniem rekrutacyjnym. Dokumenty są przekazywane drogą elektroniczną do właściwej spółki BOC.

Grupa BOC skontaktuje się z osobami, które złożyły aplikację o pracę. Osoby te mogą również otrzymywać informacje na temat przyszłych możliwości zatrudnienia lub programów kariery zawodowej.

Wszystkie osoby składające aplikację są również rejestrowane w Dzienniku potwierdzeń warunków dla celów dokumentacji.

Proszę zapoznać się z informacjami odnośnie przetwarzania danych w Polityki prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych, które Grupa BOC musi przetwarzać i szczegółów przetwarzania.

Zrzeczenie się gwarancji i linki do innych stron internetowych

BOC Products & Services AG dokłada wszelkich starań w granicach rozsądku, aby dostarczać poprawne i kompletne informacje. BOC Products & Services AG nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje, że którakolwiek z podanych informacji jest aktualna, poprawna lub kompletna. Dotyczy to wszystkich linków, do których odnosi się ta witryna bezpośrednio lub pośrednio. BOC Products & Services AG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość strony, do której prowadzi link.

BOC Products & Services AG zastrzega sobie prawo do zmiany lub edycji treści zawartych na stronie internetowej, bez powiadomienia.

BOC Products & Services AG nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, roszczenia lub utratę zysków, związane z informacjami zawartymi na tej stronie.

Prawa autorskie i znaki handlowe

BOC, logo BOC, wszystkie produkty, nazwy produktów i logo produktów BOC są zastrzeżonymi znakami towarowymi BOC Products & Services AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze opisy produktów i firm podlegają prawom autorskim odpowiednich firm. Wszystkie wymienione znaki handlowe są własnością odpowiednich producentów. Wymienianie ich nie narusza żadnych praw autorskich.

BOC zastrzega sobie prawo do aktualizacji, ulepszania i edytowania treści strony internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Ogólne warunki grupy BOC

Tutaj znajdziesz nasze Ogólne Warunki.