Zasady korzystania ze stron www firmy BOC

Treść niniejszej stron internetowej jest własnością jej twórców. BOC Products & Services AG zezwala na jej zapisywanie i powielanie. Zabranione jest jednak zapisywanie i powielanie umieszczonych na tej stronie internetowej grafik i wszelkich innych materiałów mających postać graficzną. Wszystkie inne, nie nazwane powyżej prawa, są zastrzeżone.

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Starter Edition jest produktem BOC Products & Services AG.

Usługa ADONIS NP 1-Click Try-Out (dalej: Try-Out) nie jest przeznaczona do wykorzystania komercyjnego i ma na celu tylko umożliwienie zaznajomienia się z produktem ADONIS:cloud oraz krótkiego przeglądu oferowanej przez ten produkt funkcjonalności.
Usługa ‘Try-Out’ jest rozumiana jako interaktywna usługa promocyjna oparta na produkcie ADONIS NP Starter oraz przykładowej zawartości dostępnej w tym produkcie.
Poprzez uruchomienie usługi Try-Out, użytkownik akceptuje niniejsze warunki użytkowania.

Usługa “ Try-Out” jest darmowa i nie wymaga rejestracji oraz przekazywania danych osobowych. Jednakże w celu poprawy jakości usługi “Try-Out”, BOC może gromadzić anonimowe dane statystyczne, takie jak liczba użytkowników, a także  ilość oraz rodzaj uruchamianych funkcji (obciążenie) w celu alokowania zasobów serwera.

Podczas wykorzystania usługi “Try-Out” nie jest możliwe zapisywanie jakiejkolwiek informacji. Po zakończeniu lub zatrzymaniu usługi “Try-Out, wszystkie informacje wymodelowane lub przechowane zostaną usunięte.

Wyłączenie odpowiedzialności i linki do innych stron internetowych

BOC Products & Services AG dołoży wszelkich starań, aby informacje zamieszczane na stronie były pełne i zgodne z rzeczywistością. Jednakże firma nie gwarantuje, ani nie bierze na siebie odpowiedzialności za stopień ich aktualności, zgodności z rzeczywistością czy też ich kompletności. Dotyczy to również wszelkich odwołań (linków internetowych) bezpośrednio lub pośrednio odsyłających do innych witryn internetowych. Firma BOC nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach, do których odwołania można znaleźć na jej stronie.

BOC Products & Services AG zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na swojej stronie internetowej bez uprzedniej informacji o planowanych zmianach.

BOC Products & Services AG nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody lub utracone zyski innych podmiotów wywołane treściami zamieszczanymi na stronie.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie produkty firmy BOC są opatrzone zastrzeżonymi wyłącznie dla niej znakami towarowymi BOC Products & Services AG. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Inne produkty i opisy firm są przedmiotem ich praw autorskich. Wszystkie inne znane znaki towarowe i marki pojawiające się na stronie są własnością podmiotów, które reprezentują.

BOC zastrzega sobie prawo do aktualizowania, poprawiania i edycji zawartości strony w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

Ogólne Warunki Umowy Grupy BOC

Ogólne Warunki Umowy Grupy BOC dostępne są tutaj.