Group Seminar

Zarządzanie Architekturą Korporacyjną

Gole

  • Przegląd podstawowych standardów i ram EA
  • Całościowa wiedza odnośnie wdrażania zarządzania architekturą korporacyjną w organizacji
  • Znajomość czynników sukcesu

Opis

  • Omówienie najważniejszych standardów oraz ram architektonicznych
  • Szybkie zwycięstwa podczas wdrażania zarządzania architekturą korporacyjną
  • Narzędzia dla wdrożenia EAM w organizacji
  • Omówienie kluczowych widoków architektonicznych oraz raportów dla interesariuszy
  • Pogłębienie wiedzy teoretycznej poprzez zespołową budowę architektury korporacyjnej 
  • Omówienie wyników

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?