Group Seminar

System kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem - moduł B: dla specjalistów

Gole

  • Ugruntowanie podstawowych umiejętności
  • Przykłady praktycznych złożonych wdrożeń
  • Specyfikacja cyklu życia systemu kontroli wewnętrznej
  • Wykorzystanie najlepszych praktyk oraz materiałów

Opis

  • Podstawy systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zgodnością
  • Wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w oparciu o najlepsze praktyki
  • Przejście przez fazy cyklu życia systemu kontroli wewnętrznej z użyciem case study
  • Wykorzystywanie szablonów i wzorców w zarządzaniu systemem kontroli wewnętrznej (katalogi ryzyk, listy kontrolne, podręczniki, szablony analizy ryzyk)
  • Doświadczenia praktyczne z wdrażania systemu kontroli wewnętrznej w sektorze finansowym (banki i ubezpieczenia), publicznym, produkcji i handlu

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?