Group Seminar

System kontroli wewnętrznej i zarządzanie ryzykiem - moduł A: wprowadzenie

Gole

  • Teoretyczna wiedza oraz podstawowe praktyczne doświadczenia z wdrażania systemu kontroli wewnętrznej/zarządzania ryzykiem
  • Know-how z zakresu faz cyklu życia systemu kontroli wewnętrznej
  • Pewność stosowania najlepszych praktyk i sprawdzonych wzorów

Opis

  • Podstawy systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zgodnością
  • Wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w oparciu o najlepsze praktyki
  • Przejście przez fazy cyklu życia systemu kontroli wewnętrznej z użyciem case study
  • Wykorzystywanie szablonów i wzorców w zarządzaniu systemem kontroli wewnętrznej (katalogi ryzyk, listy kontrolne, podręczniki, szablony analizy ryzyk)
  • Doświadczenia praktyczne z wdrażania systemu kontroli wewnętrznej w sektorze finansowym (banki i ubezpieczenia), publicznym, produkcji i handlu

  Dostępne języki:
  Miejsca:

  Wydarzenia

  daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

  ?