Tool Training

ADOSCORE - szkolenie dla administratorów

Gole

Zarządzanie systemem ADOSCORE: użytkownikami, modelami, grupami modeli (w tym zarządzanie uprawnieniami i backup) oraz konfigurowanie i generowanie raportów

Opis

  • Wprowadzenie do zarządzania użytkownikami (tworzenie, zmienianie, usuwanie użytkowników i grup użytkowników)
  • Wprowadzenie do zarządzania modelami (przypisywanie modeli do grup modeli, ustalanie struktury grup modeli, edytowanie praw użytkowników)
  • Zarządzanie uprawnieniami (powiązania między grupami modeli i grupami użytkowników)
  • Zarządzanie biblioteką (import i eksport modeli i bibliotek, kwerendy administracyjne)
  • Administrowanie kokpitem
  • Definiowanie kwerend analitycznych
Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?