Tool Training

ADOSCORE Focus

Gole

Szczegółowe know-how z zakresu konkretnych obszarów wykorzystania, komfort pełnego wykorzystania możliwości ADOSCORE

Opis

Dostępne na życzenie:

 

  • Szkolenia aktualizujące z zakresu nowości w programie lub tematów istotnych dla Klienta
  • Zastosowanie systemu ADOSCORE do zarządzania strategicznego, planowania i administracji, monitoringu strategicznego i controllingu, zarządzania projektami i inicjatywami oraz strategią IT

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?