Tool Training

ADONIS Specialist Training

Gole

Know-how z zakresu modelowania, analiz, generacji raportów do wydruku, dokumentacji HTML oraz importu i eksportu w systemie ADONIS

Opis

  • Pogłębienie wiedzy ze szkolenia wprowadzającego
  • Omówienie dodatkowych zastosowań mechanizmów analizy
  • Praca na praktycznych przykładach np.:
   - Wykorzystanie map procesów
   - Ustalenie odpowiedniego poziomu szczegółowości do modelowania
   - Praktyczne porady odnośnie zapewnienia jakości dużych repozytoriów procesów
   - Wykorzystanie niezawodnych mechanizmów akceptacji modelu
  • Treść dla wytycznych odnośnie metody modelowania
  • Opcjonalnie: najlepsze praktyki dla częstych pytań odnośnie BPM

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?