Tool Training

ADONIS - szkolenie dla administratorów

Gole

Samodzielne zarządzanie systemem ADONIS: użytkownikami, modelami, i grupami modeli (w tym zarządzanie uprawnieniami i backup).

Opis

    • Wprowadzenie do zarządzania użytkownikami (tworzenie, zmienianie, usuwanie użytkowników i grup użytkowników)
    • Wprowadzenie do zarządzania modelami (przypisywanie modeli do grup modeli, ustalanie struktury grup modeli, edytowanie praw użytkowników)
    • Zarządzanie uprawnieniami (powiązania między grupami modeli i grupami użytkowników)
    • Zarządzanie biblioteką (import i eksport modeli i bibliotek, kwerendy administracyjne)
    • Definiowanie kwerend analitycznych

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?