Tool Training

ADOIT - szkolenie dla administratorów

Gole

Zarządzanie systemem ADOIT: użytkownikami, modelami i obiektami, grupami modeli  i obiektów (w tym zarządzanie uprawnieniami i backup) oraz konfigurowanie  raportów i widoków

Opis

  • Wprowadzenie do zarządzania użytkownikami (tworzenie, zmienianie, usuwanie użytkowników i grup użytkowników)
  • Wprowadzenie do zarządzania repozytorium, modelami i obiektami  (przypisywanie modeli/obiektów do grup, ustalanie struktury grup, edytowanie praw użytkowników)
  • Zarządzanie uprawnieniami (powiązania między grupami modeli/obiektów i grupami użytkowników)
  • Konfigurowanie widoków
  • Konfigurowanie interfejsu Excel
  • Konfigurowanie klienta webowego ADOIT

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?