Tool Training

ADOIT Focus

Gole

Szczegółowe know-how z zakresu konkretnych obszarów wykorzystania, komfort pełnego wykorzystania możliwości systemu ADOIT

Opis

Dostępne na życzenie:

  • Szkolenia aktualizujące z zakresu nowości w programie lub tematów istotnych dla Klienta
  • Wprowadzanie do korzystania z klienta webowego ADOIT
  • i dużo więcej

 

 

 

Dostępne języki:
Miejsca:

Wydarzenia

daty Godzina Miejsce Język Cena/os.

?