Często zadawane pytania (FAQ)

  Oferta/Licencje   Płatność/Subskrypcja   Przechowywanie danych   Usługi wsparcia

Oferta/Licencje

Które produkty i uslugi Grupa BOC oferuje online?

Grupa BOC dostarcza produkty ADONIS NP i ADOIT w swojej ofercie online. Ponadto Grupa BOC oferuje uruchomienie swoich produktów i uslugi utrzymaniowe oraz wybrane szkolenia i seminaria przez internet.

Czy mogę przetestować produkty lub usługi za darmo?

Jakie wersje ADONIS NP są oferowane przez Grupę BOC?

Jakie typy licencji ADONIS NP są oferowane przez Grupę BOC?

Jakie jest rozumienie i różnice między opcjami "My hostujemy" i "Ty hostujesz"?

Czy mogę zmienić opcję z "My hostujemy" na "Ty hostujesz" i odwrotnie?

Płatność/Subskrypcja

Kiedy się rozpoczyna i kończy okres subskrybcji?

Twoja subskrybcja rozpoczyna się w dniu złożenia zamówienia i trwa dokładnie miesiąc (czyli do dnia poprzedzającego ten sam dzień w następnym miesiącu - np. od 15 lipca do 14 sierpnia, od 15 sierpnia do 14 września).

Twoja subskrybcja zostanie odnowiona automatycznie na kolejny miesiąc, jeśli jej nie przerwiesz w odpowiednim momencie. Aby anulować subskrypcję z końcem aktualnego okresu rozliczeniowego należy wysłać rezygnację tydzień wcześniej.

Jaki jest okres wypowiedzenia dla przerwania subskrybcji?

Jaka jest metoda płatności i fakturowania dla subskrybcji zakupionych online?

Z których kart kredytowych można skorzystać?

W których walutach jest możliwa płatność za ADONIS NP SaaS?

Jaki jest koszt miesięcznej subskrybcji dla ADONIS NP?

Czy są jakieś dodatkowe opłaty i ukryte koszty?

Jakie są Warunki Użytkowania usług chmurowych i gdzie je można znaleźć?

Przechowywanie danych

Gdzie BOC przechowuje moje dane BPM?

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem. Dlatego, aby zapewnić bezpieczeństwo, Grupa BOC współpracuje z najlepszymi specjalistami z branży obsługi infrastruktury. Gwarantem bezpieczeństwa Twoich danych jest objęte certyfikatem ISO 27 000 centrum danych naszego partnera w Szwajcarii, wraz z jego lokalizacją zapasową w Niemczech. Wszystkie dane są przechowywane w Europie, gdzie regulacje i standardy związane z bezpieczeństwem danych są najbardziej wymagające.

Co się stanie z moimi danymi po przerwaniu subskrypcji?

Jaka jest strategia kopii zapasowych i przechowywania dla moich danych?

Czy Grupa BOC przekazuje moje dane podmiotom zewnętrznym?

Usługi wsparcia

Jaki rodzaj wsparcia lub usług utrzymaniowych jest zapewniony?

Grupa BOC oferuje poziom wsparcia odpowiedni do potrzeb klientów. Z usługami chmurowymi BOC będziesz zawsze używać najnowszych wersji ADONIS, bez obaw o migrację lub rollout. Dodatkowo centrum obsługi klienta odpowie na Twoje ewentualne pytania techniczne i zapewni sprawną obsługę Twoich zgłoszeń.

Dla klientów korzystających z ADONIS NP Enterprise Edition oferujemy również dodatkowe pakiety wsparcia obejmujące wsparcie telefoniczne oraz określony zakres dodatkowej konfiguracji i konsultacji.

Z kim mogę się kontaktować w razie pytań lub problemów?

Czy mogę zaimportować moje modele z ADONIS:Community Edition?

Zapomniałem hasła. Jak mogę się ponownie zalogować?

Czy istnieje jakaś dokumentacja lub instrukcje ułatwiające pracę z ADONIS NP?

Czy oferowane są szkolenia mające na celu przekazanie wiedzy na temat użytkowania ADONIS NP?

Jakie są wymagania techniczne dla ADONIS NP w wersji online?

?

PYTANIA?

Zbigniew Misiak

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com