Quality Management

  • Czy chcesz stale zwiększać jakość twoich procesów?
  • Czy odpowiadasz za audyty lub planujesz certyfikację jakościową?
  • Czy masz świadomość potencjału oraz słaby stron swoich procesów?
  • Czy znasz ryzyka zagrażające jakości Twoich produktów i usług?
  • Czy potrzebujesz wsparcia przy analizie i optymalizacji procesów?
  • Czy masz wystarczające wsparcie narzędzi IT?

   Osiągnij wysoką jakość i doskonałe procesy

   Fakty:

   20 lat wspierania certyfikacji QM
   100% TQM

   ?

   Dlaczego zarządzanie jakością?

   Zarządzanie jakością (ang. Quality Management, QM) to nie tylko dostarczanie dokumentacji procesów niezbędnej do osiągnięcia zgodności z regulacjami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. QM to także metoda i wsparcie w optymalizacji i standaryzacji procesów. Zarządzanie jakością oznacza też sterowanie i kontrolowanie wydajnością procesów tak, aby osiągnąć strategiczne cele QM: wysoką jakość produktów i usług, a także satysfakcję klienta.

   Największy korzyści uzyskasz integrując zarządzanie jakością z zarządzaniem procesami oraz ryzykiem w jeden zintegrowany system zarządzania, który będzie jednocześnie jedną, centralną i łatwą w zarządzaniu bazą wiedzy dla całej organizacji.

   5
   Korzyści

   5 dobrych powodów, aby zarządzać jakością

   1 Optymalne procesy
   Popraw wydajność i jakość Twoich procesów i organizacji. Zredukuj marnotrawstwa i lepiej wykorzystuj zasoby.

   2 Ciągłe doskonalenie
   Rozwijaj kulturę QM/BPM oraz wdróż cykl ciągłego usprawniania, a doprowadzisz do stałej poprawy wszystkich elementów łańcucha wartości.

   3 Zarządzane ryzyka
   Identyfikuj i oceniaj ryzyka, a także definiuj kontrole i zwiększaj jakość Twoich procesów.

   4 Efektywność
   Postępuj w sposób zorientowany na cele zgodnie ze zdefiniowanymi wartościami. Podejmuj lepsze decyzje, łatwiej zarządzaj sytuacjami nietypowymi oraz wspieraj pracowników czytelnymi instrukcjami i procedurami.

   5 Jedno źródło prawdy
   Przejrzyste procesy, jednoznaczne odpowiedzialności oraz aktualne instrukcje – wszystko dostępne w jednym zintegrowanym systemie zarządzania.

   Dlaczego BOC?

   • Zakończone sukcesem projekty QM
   • Skuteczne przygotowanie do audytów i wysokiej jakości dokumentacja QM
   • Praktyczne doświadczenie w budowie zintegrowanych systemów zarządzania
   • Ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu procesami i jakością
   • Wszystko pod jednym dachem – doradztwo oraz narzędzia IT

   Dokumentacja procesów

   Wspólnie ustalimy stan aktualnych procesów oraz określimy odpowiedzialności.

   Wysokiej jakości oraz aktualna dokumentacja na potrzeby audytów oraz identyfikacji luk i kwestii otwartych to podstawowe narzędzia do osiągnięcia Twoich celów i wdrożenia właściwych procesów oraz zmian organizacyjnych.

   Dodatkowo, dokumentacja procesów pokazuje powiązania pomiędzy łańcuchem wartości a twoimi produktami i usługami, systemami IT i strukturą organizacyjną. Jednym słowem: stworzymy solidne podstawy do podejmowania dalszych decyzji.

   Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tworzeniu zintegrowanych systemów zarządzania, pomożemy Ci wdrożyć rozwiązania minimalizujące koszty tworzenia i utrzymania wysokiej jakości dokumentacji.

   W każdej chwili, za pomocą jednego kliknięcia utworzysz aktualny podręcznik jakości. Znacząco zredukujesz koszty takich działań w codziennym funkcjonowaniu organizacji, ale też podczas recertyfikacji.

   Podręczniki jakości

   Dobre podręczniki jakości muszą być zawsze aktualne i dostępne dla każdego pracownika. Treść podręcznika musi być dopasowana do poszczególnych grup użytkowników. Takie podejście sprawi, że pracownicy będą wiedzieli jak postępować zgodnie z polityką jakości w Twojej organizacji.

   Pomożemy Ci wdrożyć narzędzia, dzięki którym procedury będą zawsze aktualne. Indywidualnie dostosowane mechanizmy będą czuwały nad procesem opiniowania i akceptacji dokumentów, procesów i procedur. W rezultacie Twoi współpracownicy będą pewni, że mają dostęp do dokumentacji stworzonej w sposób przejrzysty, z zachowaniem wysokich standardów jakości.  

   Zintegrowane systemy zarządzania

   Dokumentacja procesów zawarta w podręcznikach jakości stanowi podstawę do zaangażowania i integracji z innymi systemami zarządzania, a przez to w łatwy i efektywny sposób spełnienia dodatkowych wymogów regulacyjnych.

   Wykorzystaj opisy procesów jako podstawę do identyfikacji ryzyk, zdefiniowania kontroli czy też zdefiniowania mierników w celu zapewnienia zgodności z innymi standardami.

   Takie podejście sprawi, że podręczniki jakości nie będą tylko „produktem na półkę”, ale staną się częścią działalności operacyjnej. Będą one stanowiły wsparcie dla całej organizacji przy tworzeniu wysokiej jakości produktów i usług, jednocześnie będąc optymalnym narzędziem zapewnienia zgodności i kontroli zarządczej.

   Zarządzanie ciągłym doskonaleniem

   Obecnie brak zmian często oznacza cofanie się i utratę udziałów w rynku. Z drugiej strony to właśnie pracownicy Twojej organizacji są niejednokrotnie źródłem najlepszych pomysłów usprawniających.

   Wspólnie stworzymy system, w którym nowe pomysły i propozycje usprawnień są wspierane i właściwie nagradzane. Dodatkowo, dostarczymy Ci narzędzia i procedura postępowania wspierające ocenę propozycji usprawnień, a także ich przekształcenia w realne działania i projekty w organizacji. Zadbamy także o prawidłową komunikację planowanej zmiany oraz wsparcie przy jej realizacji.

   Analiza i optymalizacja procesu

   Typowymi rezultatami analizy i optymalizacji procesu są: wzrost efektywności procesu, wzrost jakości produktu/usługi realizowanej przez ten proces, zwiększenie satysfakcji klientów oraz pracowników czy też poprawa rentowności procesu w skutek redukcji czasów realizacji oraz kosztów.

   Analizę zaczniemy od zasadniczego pytania: po co istnieje dany proces? Dokonamy wspólnie przeglądu interesariuszy procesu, przyjrzymy się ich oczekiwaniom, zweryfikujemy zakres procesu i uchwycimy powiązania z innymi procesami oraz z jednostkami z strukturze organizacyjnej, od których jest zależny. Wypracujemy rozwiązania docelowe, dla których stworzymy odpowiedni system mierników.

   Bazując na ponad 20 latach doświadczenia, pomożemy ci osiągnąć Twoje cele optymalizacji procesów.

   Monitorowanie wydajności procesu

   Istotną częścią każdego systemu zarządzania jest monitorowanie i ocena wydajności procesów, a także jakości dostarczanych produktów oraz usług. Odbywa się to zarówno w ramach bieżących, operacyjnych działań właściciela procesu, ale też jako mechanizm gwarantujący, że procesy odgrywają istotną rolę w realizacji strategii organizacji. 

   Stworzymy system mierników procesów, który w logiczny sposób wynika z obranej strategii i priorytetów przedsiębiorstwa, kaskadujemy mierniki od strategicznych przez szczegółowe aż do poziomu poszczególnych stanowisk pracy. Właścicielom procesów udostępnimy narzędzia automatyzujące proces gromadzenia danych do mierników oraz ich publikowania. W ten sposób wspólnie stworzymy system ciągłego monitorowania i usprawniania wydajności procesów.  

   Standardy


   Wydarzenia Więcej wydarzeń

   There are no elements

   narzędzia

   NOWOŚCI

   • 29.07.2020

    BOC Group Named a Representative Vendor in the 2020 Gartner Market Guide for Enterprise Business Process Analysis

    For the third time, BOC Group is recognized in Gartner’s report for its ADONIS solution. więcej

   • 23.06.2020

    BOC Group przedstawia ADONIS 10.0 – nowe możliwości zarządzania procesami

    Nowe możliwości udostępniania wyszukiwań, nowe miejsca, gdzie można skorzystać z Przeciągnij i upuść, dodatkowe opcje zarządzania dokumentami oraz...więcej

   • 23.06.2020

    ADONIS 10.0 – Niezwykłe doświadczenie zarządzania procesami. Teraz jeszcze lepsze.

    Nowa wersja systemu ADONIS sprawia, że zarówno w dużych, jak i małych kwestiach zarządzanie procesami będzie dla Ciebie jeszcze szybszym,...więcej

   Prev Prev

   DOKUMENTY

   Pobierz
   Katalog szkoleń

   ?

   PYTANIA?

   Michał Kossowski

   T +48-22-628 00 15
   F +48-22-621 66 88
   E boc@boc-pl.com