Governance, Risk and Compliance

 • Czy Twoja organizacja wystarczająco dobrze zintegrowała GRC, procesy i zarządzanie jakością?
 • Czy stosujesz najlepsze praktyki w zarządzaniu ryzykiem?
 • Czy masz świadomość swoich kluczowych ryzyk i skuteczności podejmowanych działań i czynności kontrolnych?
 • Czy zarządzanie ciągłością działania jest powiązane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym?

GRC pomaga minimalizować Twoje ryzyka

Fakty:

100% Systemu Kontroli Wewnętrznej

Ponad 15 lat doświadczenia w obszarze GRC

?

Dlaczego zarządzanie ryzykiem i zgodnością?

Zarządzanie ryzykiem obejmuje identyfikację, analizę, ocenę oraz monitorowanie ryzyk i kontroli. Umiejętne połączenia zarządzania ryzykiem z zarządzaniem procesami pozwala łatwo włączyć niezbędne działania w codzienne życie organizacji. Takie podejście sprawia, że zarządzanie ryzykiem jest procesem biznesowym, z kolei zarządzanie procesami biznesowymi staje się narzędziem zapobiegającym lub minimalizującym ryzyka.

 

Integracja zarządzania ryzykiem oraz zarządzania procesami bazuje na systemie kontroli wewnętrznej (ang. Internal Control System, ICS), który jest kluczowym łącznikiem pomiędzy tym dwoma systemami zarządzania. System kontroli wewnętrznej umożliwia znaczne podniesienie efektywności procesów biznesowych, gdyż wpływa na redukcję, a nawet zapobiega materializacji ryzyk. Z drugiej zaś strony, te ryzyka budują tzw. portfel ryzyk w danej organizacji i są częścią obszaru zarządzania ryzykiem korporacyjnym, czy też elementem standardów kontroli zarządczej (w sektorze publicznym).

ICS Whitepaper


GRC Poster

4
Korzyści

Jakie są najważniejsze korzyści?

1 Zgodność z wymogami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi
Bądź pewnym, że Twoja organizacja zna oraz jest zgodna m.in. z obowiązującym prawem, standardami, wewnętrznymi regułami, a także instrukcjami i procedurami.

2 Większa efektywność procedur operacyjnych
Użyj elementów system kontroli wewnętrznej także po to, aby osiągnąć cele procesów biznesowych.

3 Zabezpieczenie aktywów organizacji
Zapobiegaj niepożądanym zdarzeniom w celu ochrony aktywów organizacji.

4 Poprawność i pewność raportów finansowych
W przejrzysty sposób zagwarantuj kompletność i poprawność Twoich
raportów finansowych, aby być zgodnym z różnymi regulacjami prawnymi.

Dlaczego BOC?

 • Wsparcie certyfikowanych menadżerów ryzyka i zgodności
 • Ponad 15 lat doświadczenia w implementowaniu systemów GRC
 • Wdrożenia z wykorzystaniem sprawdzonych, najlepszych praktyk
 • Wszystko pod jednym dachem – doradztwo oraz narzędzia IT

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zdefiniowana strategia GRC służy jako punkt wyjścia do określenia elementów organizacji podlegających pod zarządzanie ryzykiem, jak np.: jednostki organizacyjne, procesy biznesowe, czy systemy IT. Na podstawie oceny ryzyka, uwzględniającej m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz skutek, poszczególne ryzyka są kategoryzowane w ramach całego portfela ryzyk.

Skorzystaj z naszego długoletniego doświadczenia oraz znajomości branżowych standardów identyfikacji i oceny ryzyk operacyjnych.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

Zdefiniowana strategia GRC służy jako punkt wyjścia do określenia elementów organizacji podlegających pod zarządzanie ryzykiem, jak np.: jednostki organizacyjne, procesy biznesowe, czy systemy IT. Na podstawie oceny ryzyka, uwzględniającej m.in. prawdopodobieństwo wystąpienia oraz skutek, poszczególne ryzyka są kategoryzowane w ramach całego portfela ryzyk.

Skorzystaj z naszego długoletniego doświadczenia oraz znajomości branżowych standardów identyfikacji i oceny ryzyk operacyjnych.

Optymalizacja system kontroli wewnętrznej (ICS)

Systematycznie działające kontrole służą do optymalizacji portfela ryzyk zgodnie ze zdefiniowanym apetytem na ryzyko (poziomem tolerancji). Aby tak się stało, zrównoważony zestaw kontroli operacyjnych i monitorujących musi być odpowiednio zidentyfikowany, opisany i wdrożony. Należy także zadbać o to, aby kontrole były regularnie oceniane pod kątem ich adekwatności (także kosztowej) oraz efektywności.

Oferujemy wsparcie w ciągłym doskonaleniu systemu kontroli poprzez inwentaryzację oraz ocenę kontroli.

Kontrola ryzyka oraz raportowanie

Optymalizacja portfela ryzyk odbywa się poprzez systematyczną kontrolę i ocenę tego portfela, a także ciągłą ocenę adekwatności i efektywności kontroli.

Z kolei zintegrowane raporty GRC stanowią istotne narzędzie komunikacji aktualnych danych, odpowiednio dopasowanych dla poszczególnych interesariuszy, jak np.: kadra zarządzająca, regulatorzy, audytorzy.

Oferujemy wsparcie w zdefiniowaniu i automatyzacji spójnego system raportowania, który w każdym momencie jest w stanie dostarczyć aktualnych informacji odnośnie Twoich procesów, ryzyk i kontroli.

Szkolenia i coaching

Istotnym elementem udanego wdrożenia i utrzymania system GRC są wysokie kwalifikacje oraz metodyczne postępowanie zaangażowanych ról. Nasza oferta obejmuje dopasowane, profesjonalne szkolenia, a także indywidualne wsparcie w postaci coachingu.

Skorzystaj z naszego obszernego programu szkoleniowego, w którym ogromną wagę przykładamy do części praktycznej.

Przygotowanie do certyfikacji

Jednoczesne sprostanie przygotowaniom do regularnych audytów oraz wymogom ciągłej optymalizacji organizacji stanowi nie lada wyzwanie.

Obie aktywności można jednak doskonale połączyć, gdyż korzyści wynikające z przygotowania do certyfikacji to, oprócz formalnego wymogu, także szansa na ulepszenia w organizacji.

Skorzystaj z naszej wiedzy oraz doświadczenia w realizacji wielu projektów przygotowujących do certyfikacji w różnych branżach.


Wydarzenia Więcej wydarzeń

What's New in ADOIT 8.0

With the ADOIT IT and Enterprise Architecture Suite, the BOC Group provides an intuitive and comprehensive EA suite. The fully web-based,... Więcej

17:00

narzędzia

NOWOŚCI

 • 19.12.2017

  Cross-domain Transparency – End-to-end Process Management

  Join our free webinarwięcej

 • 26.10.2017

  Share the Knowledge – Publish and share EA and BPM Models in Confluence

  Join our free webinarwięcej

 • 19.10.2017

  EA in Practice – Making Archimate fit for business!

  Join our free webinarwięcej

Prev Prev

DOKUMENTY

Pobierz
Katalog szkoleń
Pobierz
GRC 2-Pager
Pobierz
GRC Poster
Pobierz
ICS Whitepaper

?

PYTANIA?

Michał Kossowski

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com