Consulting Best Practices

 • Szukasz konsultantów, którzy nie tylko identyfikują nowe problemy, ale także potrafią je rozwiązywać?
 • Czy istotne jest dla Ciebie zaufanie do konsultanta oraz jego zaangażowanie?
 • Czy szukasz konsultantów umiejących dzielić się wiedzą?
 • Czy Twoi pracownicy znają strategię działania oraz produkty dostarczane przez konsultantów?
 • Czy istotne jest dla ciebie nastawienie na rezultaty?

Zaufaj naszym umiejętnościom

Fakty:

Ponad 20 lat doświadczenia
w realizacji ponad 5.000 projektów

?

Dlaczego najlepsze praktyki konsultingu?

Konsultanci biznesowi są kształtowani i rozwijają się poprzez realizację projektów u swoich klientów. Im wyższe są oczekiwania wobec projektu oraz presja czasu, tym większa jest potrzeba skorzystania z najlepszych, sprawdzonych praktyk realizowanych przez doświadczonych i zaangażowanych konsultantów.

Nas ukształtowało ponad 20 lat doświadczenia. Wykorzystując nasze metody i narzędzia, zrealizowaliśmy projekty w wielu renomowanych przedsiębiorstwach, osiągając bardzo ambitne cele.

Jesteśmy kierownikami projektu, analitykami, konsultantami, architektami, specjalistami od modelowania i nie tylko – a czasem po prostu jesteśmy katalizatorem niezbędnej zmiany realizującej cele Twojej organizacji!

ICS Whitepaper

5
Korzyści

5 dobrych powodów, aby skorzystać z najlepszych praktyk

1 Wiodące praktyki
Zaufaj sprawdzonym metodom i daj się zainspirować doświadczeniem, które inne organizacje zdobyły w rozwiązaniu podobnych wyzwań.

2 Nie odkrywaj ponownie koła
Podejście do realizacji projektu nie będzie odkrywane i definiowane na nowo, a jedynie dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojej organizacji.

3 Sprawdzone metody
Success stories naszych klientów dowodzą skuteczności w wykorzystaniu naszych metod i narzędzi.

4 Jednoznacznie zdefiniowane rezultaty
Zamiast mijających się z rzeczywistością oczekiwań odnośnie rezultatów projektu, otrzymasz jednoznacznie zdefiniowane i dostarczone na czas produkty.

5 Uproszczony nadzór nad projektem
Prosta struktura projektu znacznie redukuje nakład pracy nad jego nadzorem, a także zwiększa przejrzystość aktualnego stanu projektu, czasów oraz kosztów.

Dlaczego BOC?

 • 20 lat doświadczenia w realizacji projektów
 • Sprawdzone procedury
 • Jasno zdefiniowane cele i orientacja na ich realizację
 • Wszystko pod jednym dachem - metody i narzędzia
 • Klienci referencyjni z całego świata

Budowa architektury procesów

Budowa i uzgodnienie architektury procesów jest pierwszym krokiem do budowy organizacji zarządzanej procesowo.

Architektura procesów nie tylko ułatwia komunikację i nawigację po procesach, ale jest przede wszystkim narzędziem zarządzania strategicznego, dzięki któremu widać zależności między procesami, celami, produktami i odpowiedzialnościami.

Przeprowadzimy serię uzgodnień (wywiady i warsztaty) w celu stworzenia mapy procesów na poziomie strategicznym wraz z ich zakresami, powiązaniami, celami i miernikami,

Korzystając z naszych metod i doświadczenia, wspólnie stworzymy architekturę procesów wraz z kluczowymi atrybutami.

Przeprowadzenie audytu i ocena dojrzałości procesu

Na wstępie ustalimy cele, dla których tworzone są modele. W oparciu o przyjętą metodę modelowania, zidentyfikujemy błędy oraz sugestie usprawnień. W szczególności przeanalizowane zostaną: architektura procesów, szczegółowe modele procesów (kompletność modeli, poprawność modelowania, poprawność nazewnictwa, itd.) oraz poprawność modelowania zasobów (m.in. dokumenty, systemy IT, osoby i jednostki organizacyjne).

W dalszej kolejności przeprowadzimy także diagnozę dojrzałości procesu, dzięki której zidentyfikujemy słabe punkty oraz możliwości usprawnień procesu. Ostatecznie otrzymasz sprawdzone modele oraz katalog zawierający sugestie zmian.

Budowa systemu zarządzania procesami - zasady BP Governance

Model BP Governance to zestaw zasad określających sposób systemowego zarządzanie procesami w organizacji.  Obejmuje on zasady opisu procesów na wszystkich poziomach w hierarchii, zasady tłumaczenia celów strategicznym na cele poszczególnych procesów, zasady tworzenia systemu mierników i raportowania efektywności procesów oraz zasady przydzielania odpowiedzialności za procesy. Model zawiera zdefiniowanie procesu zarządzania procesami dla danej organizacji oraz określenie wszystkich ról i struktur w systemie procesowym (zarządczych i wsparcia).

Tworząc model systemu procesowego określimy także powiązania z systemem motywacyjnym oraz powiązanie z istniejącymi w organizacji narzędziami wykorzystywanymi aktualnie do zarządzania lub kontroli (MBO, BSC, ABC etc.).

Planowanie i wdrożenie mapy drogowej BPM

Wdrożenie systemu zarządzania procesami nie jest inicjatywą jednorazową, a raczej działaniem zaplanowanym na wiele lat.

Oprócz zapewnianie zgodności celów procesów z aktualnymi celami organizacji, BPM powinno także uwzględniać inne obszary, jak: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zgodnością, zarządzanie przez cele, itd.

Ponadto, w organizacji musi zostać zbudowane centrum kompetencji procesowej (BPM Office/Center of Excellence) z określonymi rolami, narzędziami i zadaniami dla specjalistów/ekspertów oraz innych ról wsparcia zarządzania procesami w organizacji.

Wspólnie określimy plan wdrażania systemu BPM wraz z rozwojem dojrzałości procesowej organizacji, a także wskażemy potrzeby szkoleniowe.

Docelowy Model Operacyjny

Wspólnie z renomowanymi, globalnymi przedsiębiorstwami, opracowaliśmy operacyjne modele referencyjne, wraz z określeniem poziomów standaryzacji, a także braliśmy udział w ich wdrożeniu i testach zgodności.

Wystandaryzowane procesy biznesowe generują ogromny potencjał do usprawnienia organizacji. Pomożemy Ci ten potencjał zidentyfikować, wspólnie tworząc Twój Docelowy Model Operacyjny.

Standardy

Activity-Based Costing

Rachunek kosztów działań (ang. Activity-based costing, ABC) dostarcza informacji niezbędnych do określenia wewnętrznych oraz zewnętrznych cen produktów i usług, a także wspiera decyzje „budować czy kupować” (ang. make-or-buy).

Pomożemy Ci jednoznacznie zidentyfikować czynniki kosztotwórcze oraz centra kosztów. Ustalimy wspólnie powiązania między produktami, a procesami, pomożemy rozliczyć koszty procesów oraz koszty pośrednie. Zaproponujemy optymalizację procesów biznesowych tak, aby obniżyć koszty nie zmniejszając jakości procesu.

W rezultacie otrzymasz wszystkie niezbędne informacje służące do określenia i przypisania właściwym jednostkom kosztów produktów i usług, a także wsparcie w podejmowaniu decyzji „make-or-buy”.

Standardy

Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Większość zadań wymaganych przez standardy kontroli zarządczej potrzebuje zarówno wsparcia informatycznego, jak i organizacyjnego. Aby wdrożyć i utrzymać standardy kontroli zarządczej stworzymy spójny system uwzględniający zarządzanie strategią, zarządzanie procesami i projektami oraz zarządzanie ryzykiem.

Na podstawie przeprowadzonych projektów, stworzyliśmy referencyjną metodą opisu organizacji oraz wdrożenia kontroli zarządczej, którą dopasujemy do potrzeb Twojej organizacji. Metoda ta można być wsparta specjalistycznymi narzędziami informatycznymi, co minimalizuje nakład pracy oraz pozwala zachować najwyższą jakość tworzonej dokumentacji.

Standardy


Wydarzenia Więcej wydarzeń

Enterprise Portfolio Management with TOGAF & ArchiMate – Your basis for sustainable and company-wide Change Management

Identify the right transformation projects in your company and increase planning security with a pragmatic portfolio approach, based on the TOGAF ADM... Więcej

17:00

narzędzia

NOWOŚCI

 • 01.10.2018

  Computerwelt names BOC Group in the Top 100 of its Top 1001 annual list

  BOC Group ranks #100 in the top 1001 IT companies by revenuewięcej

 • 28.09.2018

  Why you should use a BPM tool right now

  In this era of digitalization, discover how important it is for your business to start using a BPM toolwięcej

 • 27.09.2018

  19th Strategic Partner Meeting – Highlights of the two-day conference

  The 19th BOC Strategic Partner Meeting took place on the 13th and 14th of September, 2018. More than 400 guests from over 20 different countries...więcej

Prev Prev

DOKUMENTY

Pobierz
Katalog szkoleń
Pobierz
ICS Whitepaper

?

PYTANIA?

Michał Kossowski

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com