Business Process Management

 • Czy jesteś w stanie szybko zidentyfikować twoje kluczowe procesy end-to-end, a w nich czynności tworzące wartość?
 • Czy świadomie podejmujesz decyzje redukujące czasy realizacji oraz koszty procesu przy zachowaniu odpowiedniej jakości i satysfakcji klienta?
 • Czy twoi pracownicy aktywnie angażują się w doskonalenie procesów czy umiejętnie zarządzasz zmianą?
 • Czy jesteś w stanie efektywnie tworzyć dokumentację procesową, wraz z jej opiniowaniem i akceptacją?
 • Czy chcesz promować innowację w procesach oraz ciągłe usprawnienia (continuous improvements)?
 • Czy wdrażane przez ciebie rozwiązania IT optymalnie wspierają Twoje procesy biznesowe?

Zarządzaj Twoimi procesami i poczuj różnicę

Fakty:

20 lat doświadczenia w realizacji
ponad 5.000 projektów

?

Czym jest zarządzanie procesami?

Procesy biznesowe są sercem i krwiobiegiem organizacji. Zarządzanie procesami jest niczym innym, jak ustaleniem w jaki sposób wytwarzane i oferowane klientom są Twoje produkty i usługi. Konsekwencją zarządzania procesami jak klarownie zdefiniowana odpowiedzialność za prawidłową realizację procesów end-to-end.

Organizacje odnoszące sukces stale zarządzają i optymalizują swoje procesy biznesowe. Dlaczego? Ponieważ posiadania efektywnych procesów oznacza liczne korzyści: zrozumienie własnych procesów pozwala szybciej i elastyczniej reagować na zmieniające się potrzeby klientów, lepiej wykorzystać posiadane zasoby, a także skutecznej realizować strategię organizacji.

Folder systemu ADONIS

6
Korzyści

Jakie są najważniejsze korzyści?

1 Wydajne, ‘odchudzone’ procesy
Zwiększ wydajność swoich procesów, a przez to całej organizacji.

2 Jedno źródło prawdy
Stwórz czytelne procesy wraz z jednoznacznie zdefiniowaną odpowiedzialnością oraz procedurami i udostępnij wiedzę w jednym miejscu.

3 Elastyczność i zarządzanie zmianą
Proaktywnie identyfikuj niezbędne zmiany, twórz przemyślane rozwiązania docelowe i zarządzaj przeprowadzaniem zmiany.

4 Efektywność 
Systematycznie realizuj cele organizacji zgodnie z jej wartościami. Podejmuj lepsze decyzje, zarządzaj wyjątkami i edukuj swoich pracowników.

5 Zarządzanie ryzykiem
Identyfikuj i oceniaj ryzyka. Aby skutecznie nimi zarządzać - definiuj kontrole i stale je monitoruj.

6 Ciągłe usprawnianie
Stwórz kulturę zarządzania procesami oraz mechanizmy wdrażania ciągłych usprawnień wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości.

Dlaczego BOC?

 • Rozumiemy wymagania, które nam stawiasz
 • Posiadamy 20 lat doświadczenia w realizacji projektów BPM
 • Wiemy jest skutecznie analizować i doskonalić procesy
 • Żyjemy tematem zarządzania procesami
 • Jesteśmy firmą doradczą oraz posiadamy własne narzędzia IT
 • Posiadamy doświadczonych konsultantów oraz sprawdzone dobre praktyki

Dokumentacja procesów

Opiszemy aktualny proces (AS-IS) oraz wersję docelową (TO-BE)

W czasie warsztatów i wywiadów, wspólne z uczestnikami procesu z różnych części organizacji, udokumentujemy jego przebieg, zbierzemy uwagi i zastrzeżenia wszystkich uczestników, a także ustalimy ‘luki’ pomiędzy wersją aktualną, a wersją docelową. Udokumentujemy cel, produkty, mierniki oraz zasoby wykorzystywane w procesie. Jednym słowem: stworzymy solidne podstawy do podejmowania dalszych decyzji.

Standardy

Tworzenie procedur i instrukcji

Udostępnimy procesy oraz odpowiednio dopasowane procedury poszczególnym grupom pracowników w Twojej organizacji, a także stworzymy mechanizmy automatycznego i natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach.

Dostarczymy Ci właściwych narzędzi informatycznych oraz nauczymy efektywnie z nimi pracować. Skonfigurujemy indywidualny, przejrzysty sposób opiniowania i akceptacji, mechanizmy automatycznego powiadamiania i publikacji online. Stworzymy interaktywny portal, który pozwala pracownikom na łatwe wyszukiwanie, przeglądanie oraz komentowanie procesów i procedur przez przeglądarkę.

Pomożemy dopasować wygląd generowanych dokumentów z systemu do aktualnie wykorzystywanych w organizacji, dzięki czemu wzrasta akceptacja dla całego rozwiązania.

Zarządzanie jakością i audytami

Udostępnimy wysokiej jakości dokumentację dostosowaną do potrzeb poszczególnych grup pracowników. Nie tylko zwiększy to jakość i motywację, ale będzie stanowiło także podstawę do spełnienia formalnych wymogów lub procedur operacyjnych (ang. standard operating procedures, SOP).

 

Oferujemy wsparcie w postaci referencyjnych katalogów i sprawdzonych praktyk budowy zintegrowanych systemów zarządzania jakością, które są łatwe w utrzymaniu i certyfikacji. W ten sposób nie tylko będziesz optymalnie przygotowany na audyty, ale także zrealizujesz cele ciągłego usprawnienia (continuous improvement process).

Budowa architektury procesów

Budowa i uzgodnienie architektury procesów jest pierwszym krokiem do budowy organizacji zarządzanej procesowo. Przeprowadzimy serię uzgodnień (wywiady i warsztaty) w celu stworzenia mapy procesów na poziomie strategicznym wraz z ich zakresami, powiązaniami, celami i miernikami. Stworzona w ten sposób architektura procesów będzie jednoznacznie powiązana ze strategią firmy i zaakceptowana przez całą kadrę menadżerską. Podczas budowy architektury przeprowadzamy analizę interesariuszy, zbudujemy procesowy model przedsiębiorstwa, dokumentujemy go i porównujemy z modelami referencyjnymi danej branży. W rezultacie tej pracy stworzymy architekturę procesów na poziomie 1 i 2 wraz z kluczowymi atrybutami oraz potwierdzimy wspólną koncepcję realizacji strategii przez kadrę zarządzającą.

Analiza i optymalizacja procesu

Typowymi rezultatami analizy i optymalizacji procesu są: wzrost efektywności procesu, wzrost jakości produktu/usługi realizowanej przez ten proces, zwiększenie satysfakcji klientów oraz pracowników czy też poprawa rentowności procesu w skutek redukcji czasów realizacji oraz kosztów.

Analizę zaczniemy od zasadniczego pytania: po co istnieje dany proces? Dokonamy wspólnie przeglądu interesariuszy procesu, przyjrzymy się ich oczekiwaniom, zweryfikujemy zakres procesu i uchwycimy powiązania z innymi procesami oraz z jednostkami z strukturze organizacyjnej, od których jest zależny. Wypracujemy rozwiązania docelowe, dla których stworzymy odpowiedni system mierników.

Bazując na ponad 20 latach doświadczenia, pomożemy ci osiągnąć twoje cele optymalizacji procesów.

Techniczna implementacja procesów

Implementacja i automatyzacja procesów ma sprawić, że systemy informatyczne będą funkcjonowały zgodnie z zaprojektowanym procesem, a nie odwrotnie. Aby tak się stało, kluczowa jest faza analizy i optymalizacji procesów przed wdrożeniem systemu i na tej podstawie stworzenie specyfikacji wdrożeniowej.

Dostarczymy Ci metody i narzędzia pozwalające uzyskać zintegrowany widok na wszystkie wymogi biznesowe. Następnie stworzymy procesy techniczne o większej ilości detali przeznaczonych dla informatyków zaangażowanych w projekt. W zależności od specyfiki projektu mogą to być np. procesy techniczne w BPMN 2.0, z których będzie generowany kod XPDL/BPMN DI, który może być zaimportowany jako „definicja procesu” do narzędzi wykonawczych np. SAP, systemy workflow, obiegu dokumentów, itd.

Monitorowanie wydajności procesu

Istotną częścią każdego systemu zarządzania jest monitorowanie i ocena wydajności procesów, a także jakości dostarczanych produktów oraz usług. Odbywa się to zarówno w ramach bieżących, operacyjnych działań właściciela procesu, ale też jako mechanizm gwarantujący, że procesy odgrywają istotną rolę w realizacji strategii organizacji. 

 

Stworzymy system mierników procesów, który w logiczny sposób wynika z obranej strategii i priorytetów przedsiębiorstwa, kaskadujemy mierniki od strategicznych przez szczegółowe aż do poziomu poszczególnych stanowisk pracy. Właścicielom procesów udostępnimy narzędzia automatyzujące proces gromadzenia danych do mierników oraz ich publikowania. W ten sposób wspólnie stworzymy system ciągłego monitorowania i usprawniania wydajności procesów.  

Standardy


Wydarzenia Więcej wydarzeń

There are no elements

narzędzia

NOWOŚCI

 • 29.07.2020

  BOC Group Named a Representative Vendor in the 2020 Gartner Market Guide for Enterprise Business Process Analysis

  For the third time, BOC Group is recognized in Gartner’s report for its ADONIS solution. więcej

 • 23.06.2020

  BOC Group przedstawia ADONIS 10.0 – nowe możliwości zarządzania procesami

  Nowe możliwości udostępniania wyszukiwań, nowe miejsca, gdzie można skorzystać z Przeciągnij i upuść, dodatkowe opcje zarządzania dokumentami oraz...więcej

 • 23.06.2020

  ADONIS 10.0 – Niezwykłe doświadczenie zarządzania procesami. Teraz jeszcze lepsze.

  Nowa wersja systemu ADONIS sprawia, że zarówno w dużych, jak i małych kwestiach zarządzanie procesami będzie dla Ciebie jeszcze szybszym,...więcej

Prev Prev

DOKUMENTY

Pobierz
Katalog szkoleń
Pobierz
ICS Whitepaper

?

PYTANIA?

Michał Kossowski

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com