INTEGRACJA SYSTEMÓW CONFLUENCE ORAZ ADONIS NP I ADOIT

Informacja jako czynnik sukcesu: komunikuj się i korzystaj w firmie z informacji o EA i BPM bez ograniczeń

 

 


Udostępnianie informacji i wiedzy
Wewnątrz projektów, zespołów
i całej organizacji


Promowanie innowacji
Podejście agile w
cyfryzacji


Jedno źródło prawdy
Synchronizacja zamiast nadmiarowych i
przestarzałych treści


Integracja zamiast konkurencji
Unikaj izolowanych
rozwiązań


Oszczędność zasobów i wydajność
Dzięki możliwości ponownego użycia i
funkcji wyszukiwania


Ustalenie punktów wspólnych
Niższe bariery wejścia i
zapewnienie wartości dodanej

TRANSFER WIEDZY I WSPARCIE INNOWACJI

Platforma Confluence jest używana w wielu firmach. Portal ten jest dobrze odbierany i stosowany przez dużą liczbę użytkowników. Aby osiągnąć wysoki poziom przejrzystości komunikacji w całej firmie, należy również wziąć pod uwagę informacje o procesach i IT. Dlatego też Confluence może służyć do publikowania treści o EA i BPM dostępnych w ADONIS NP i ADOIT.

 

Integracja ADONIS NP i ADOIT z Confluence pomaga łatwo dostarczać informacje o kluczowych procesach i architekturze IT szerokiemu gronu użytkowników z Twojego przedsiębiorstwa. Pozwala to zapewnić odbiorcom aktualne i łatwe do wykorzystania informacje.

 

Aby promować podejście zwinne (agile) oraz cyfryzację w organizacji, eksperci w danej dziedzinie mogą tworzyć wysokiej jakości treści w systemach domenowych i udostępniać je dzięki integracji. Dzięki temu architektura procesów, IT oraz informacje odnośnie struktury organizacyjnej mogą służyć do wspierania ciągłego usprawniania doświadczenia klienta, łańcuchów wartości oraz zarządzania wymaganiami.

 

 

Obraz mówi więcej niż 1000 słów

Dynamicznie zintegruj procesy, architekturę IT i wykresy w Confluence. Szczegóły są dostępne bezpośrednio w Confluence, aby edytować można przełączyć się do ADONIS NP lub ADOIT.

Znajdź zawartość szybko i sprawnie

Użyj zintegrowanej funkcji wyszukiwania, aby przeszukać Confluence w poszukiwaniu treści dostępnych w ADONIS NP i ADOIT.

Skup się na najważniejszych sprawach

Zobacz przegląd treści dostępnych w ADONIS NP i ADOIT. Skorzystaj z funkcji wyszukiwania, podglądu i bezpośredniego przejścia do narzędzi.

PRZEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Skontaktuj się z nami, a otrzymasz więcej informacji o integracji systemów
ADONIS NP i ADOIT z Confluence!

 

 

Skontaktuj się z nam

?

QUESTIONS?

Michał Kossowski

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com