Wymiana diagramów BPMN – kolejna udana demonstracja współpracy między narzędziami

ADONIS NP po raz kolejny wziął udział w publicznej demonstracji BPMN MIWG potwierdzając swoją pozycję wiodącego pakietu do zarządzania procesami

BPMN (Business Process Model and Notation) to wiodący globalny standard modelowania procesów biznesowych. Wiele osób myśli o BPMN tylko w kontekście notacji modelowania o wielu zastosowaniach. BPMN zapewnia jednak również standardowy format wymiany danych o modelach między różnymi narzędziami w oparciu o pliki XML. BPMN 2.0 jest w tym momencie najbardziej popularnym standardem wymiany danych o procesach.

 

Mimo, że specyfikacja BPMN 2.0 poświęcała wiele miejsca wymianie danych nie wszystko było bezproblemowe i nie zawsze możliwe było 100% poprawna współpraca między narzędziami. Dlatego też została stworzona grupa robocza BPMN Model Interchange Working Group (BPMN MIWG). Grupa zaczęła działać w 2013 mając na celu wspieranie, rozwijanie i promowanie otwartej wymiany diagramów BPMN między różnymi narzędziami.

 

BPMN 2.0 to bez wątpienia najbardziej popularny standard procesowy, ale dopiero dzięki działaniu BPMN MIWG możliwe stało się wyjaśnianie niejasnych fragmentów specyfikacji i zapewnienie sprawnego współdziałania narzędzi.

 

Jednym z elementów wspierania i promowania wymiany między narzędziami jest organizacja publicznych demonstracji, podczas których firmy współpracujące w BPMN MIWG testują, poprawiają i prezentują wsparcie dla wybranych fragmentów specyfikacji.

 

BOC Group ma przyjemność być jednym z kilku dostawców, którzy działają w BPMN MIWG od samego początku oraz biorą udział we wszystkich demonstracjach. Uważamy mechanizm wymiany diagramów w BPMN za niezwykle ważną funkcjonalność narzędzia BPM, dlatego też aktywnie angażujemy się we wszystkie prace BPMN MIWG. Podczas tegorocznej demonstracji, która miała miejsce podczas konferencji Object Management Group w Amsterdamie, ADONIS NP zaprezentował świetne wsparcie dla mechanizmu wymiany BPMN we wszystkich testowanych obszarach.

 

ADONIS NP pozwala z łatwością importować i eksportować diagramy BPMN, wspiera też zaawansowaną wymianę danych między narzędziami z zachowaniem dodatkowych informacji np. technicznych w ramach tzw. roundtrip. Dzięki temu można korzystać z pełni możliwości BPMN dopasowanego do potrzeb biznesu, aby dokumentować procesy oraz swobodnie wymieniać diagramy z innymi narzędziami bez utraty danych.

 

BPMN dopasowany do potrzeb biznesu („BPMN fit for business”) to nasze autorskie podejście, które rozszerza BPMN tak, aby zapewnić, że dokumentacja procesowa jest zgodna ze standardem, ale również wspiera inne ważne scenariusze nie ujęte w BPMN takie jak strategiczne zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem itp.

 

Aby dowiedzieć się więcej o najnowszych wynikach narzędzi testowanych przez BPMN MIWG, kliknij tutaj.

 

Aby dowiedzieć się więcej odnośnie wsparcia BPMN 2.0 w systemie ADONIS NP, odwiedź www.boc-group.com/adonis lub zamów bezpłatny plakat BPMN BOC Group.