Równy dostęp dla wszystkich! ADONIS NP to jedyne narzędzie BPM z certyfikatem dostępności

ADONIS NP spełnił rygorystyczne kryteria certyfikacji dostępności i zapewnia łatwy dostęp oraz większą użyteczność dla wszystkich!

Jesteśmy bardzo dumni z tego, że najnowsza wersja naszego narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi ADONIS NP 7.0, a konkretnie jego Portal Organizacji, została pozytywnie oceniona w ramach testów BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) / WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Zostało to potwierdzone przez certyfikat dostępności wystawiony przez BIK Hamburg.

 

Dzięki wielu zmianom w systemie, które pozwoliły nam przejść certyfikację i uzyskać wysoki wynik 92 punktów, ADONIS NP spełnia najwyższe standardy dostępności i zapewnia wszystkim użytkownikom równe możliwości dostępu do narzędzia i korzystania z jego zawartości."

 

Tobias Rausch, menedżer produktu ADONIS NP komentuje to osiągnięcie w następujący sposób: „W BOC Group zawsze byliśmy zwolennikami różnorodności, zarówno jeśli chodzi o naszą społeczność, jak i naszych klientów i użytkowników. Wierzymy również, że technologia powinna uwzględniać różnorodność ludzi, którzy korzystają z naszych produktów. Teraz, dzięki najnowszym aktualizacjom i ulepszeniom, możemy wreszcie w pełni zrealizować tę misję, zapewniając szeroki zestaw funkcji usprawniających dostępność, aby korzystanie z naszego oprogramowania było jeszcze lepsze dla każdego użytkownika.

 

Pomimo tego, że zmiany te skierowane są przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, poprawa dostępności oprogramowania przekłada się na większą łatwość wykorzystania dla wszystkich użytkowników. Dlatego też nowe funkcje systemu ADONIS NP ułatwiające korzystanie, przeglądanie, nawigację i wykorzystywanie treści pomagają wszystkim użytkownikom.

 

Nowe funkcje obejmują większe kontrasty kolorów, zgodność ze standardem WCAG „AA” w zakresie dostępności, spójną i łatwą nawigację z wykorzystaniem klawiatury, lepszą wizualnie prezentację tekstów, doskonałą obsługę czytników ekranu i inne! Wszystkie te funkcje i ulepszenia zostały zaimplementowane zarówno dla Portalu Organizacji, jak i w całym narzędziu.

 

Zobaczyć jak wygląda najlepsze narzędzie BPM? Skorzystaj z naszej 30-dniowej darmowej wersji próbnej* i sprawdź nasz system!

 

* 30-dniowa wersja próbna jest obecnie oparta na wersji 6.0 systemu ADONIS NP, w której jest dostępna większość opisywanych nowości.