Przygotuj się do audytu - z systemami ADONIS i ADOIT możesz kontrolować zadania związane z audytem

Dobrze się przygotuj i śpij spokojnie

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM), architekturą korporacyjną (EA) oraz zarządzanie ryzykiem i zgodnością (GRC) to trzy powiązane ze sobą działy, które szczególnie podlegają różnym kontrolom. Analizy i raporty z tych działów są potrzebne nie tylko do zarządzania organizacją, ale też są wykorzystywane do audytów zewnętrznych.

 

Przedstawiamy najlepsze praktyki, które pomogą Ci poradzić sobie z wyzwaniem jakim jest uzyskanie gotowości do audytu:

 

 1. Całościowe spojrzenie na rożne obszary zarządzania
 2. Ponowne użycie i rozbudowa istniejącej dokumentacji
 3. Silne wsparcie funkcjonalne przez odpowiednie narzędzia
 4. Modele referencyjne z departamentów związanych z audytem
 5. Doświadczony partner, który może Ci doradzić

 

Wiemy, że nie jest łatwo poradzić sobie z wymaganiami – zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Dlatego skorzystaj z doświadczeń innych i użyj sprawdzonych narzędzi do:

 

 • oceny poziomu dojrzałości w odniesieniu do wymogów zgodności
 • przygotowania dokumentacji audytowej
 • opracowania reguł walidacji i identyfikowalności
 • wersjonowania i archiwizacji
 • publikowania i przekazywania informacji zwrotnych
 • analizowania i raportowania
 • zarządzania działaniami w sposób zintegrowany

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym podejściu i czynnikach sukcesu?  

 

Poniżej dowiesz się, jak grupa BOC może Ci pomóc w przygotowywaniu dokumentacji i sprawozdań niezbędnych w procesie audytu.