Pełne wsparcie dla standardu BPMN 2.0 w systemie ADONIS NP potwierdzone przez testy BPMN Model Interchange Working Group

Najnowsze wyniki testów BPMN Model Interchange Working Group potwierdzają pozycję systemu ADONIS NP jako wiodącego narzędzia do zarządzania procesami.

BPMN jest na całym świecie uznawany za de facto standard modelowania procesów – zarówno dla użytkowników biznesowych (którym służy do czytelnego dokumentowania procesów), jak i IT (gdzie wspiera automatyzację procesów).

 

Wersja 2.0 standardu BPMN zdefiniowała sposób zapisu diagramów BPMN jako pliki XML, które można wymieniać między narzędziami. Dodatkowo Object Management Group zajmująca się standardem BPMN powołała grupę roboczą mającą dbać o wspieranie współpracy między narzędziami w oparciu o BPMN DI (Diagram Interchange).

 

BPMN Model Interchange Working Group działa od ponad 3 lat, a BOC od początku aktywnie bierze udział w pracach oraz publicznych demonstracjach wymiany modeli między narzędziami do modelowania i automatyzacji procesów (zobacz przykład tutaj).

 

Najnowsze wyniki testów pokazują doskonałe wsparcie standardu BPMN przez system ADONIS NP we wszystkich kategoriach. ADONIS NP pozwala importować i eksportować pliki BPMN DI oraz pozwala na tzw. pełny roundrip czyli wymianę diagramów zawierających detale pochodzące od narzędzi do automatyzacji procesów bez utraty rozszerzeń pochodzących z tych narzędzi.

 

Unikatowe podejście „BPMN fit for business” dostępne w systemie ADONIS pozwala korzystać ze wszystkich możliwości standardu BPMN dodatkowo wzbogacając go o wsparcie dla scenariuszy biznesowych takich jak strategiczne zarządzanie procesami, zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem i wiele innych.

 

Zobacz więcej na stronie z wynikami testów BPMN MIWG: http://bpmn-miwg.github.io/bpmn-miwg-tools/

 

Aby dowiedzieć się jak ADONIS NP wspiera standard BPMN 2.0 odwiedź stronę www.boc-group.com/adonis albo zamów darmowy platat BPMN.