Dojrzałość procesowa polskich organizacji – dlaczego patrzymy na nasze firmy przez różowe okulary?

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z najnowszą edycją raportu poświęconego dojrzałości procesowej polskich organizacji.

Zespół serwisu internetowego PROCESOWCY.PL, specjalizującego się w tematyce doskonalenia procesów biznesowych i organizacji, opublikował w formie raportu wyniki najnowszego badania na temat dojrzałości procesowej polskich organizacji. Jest to trzecia edycja badania, pierwsza ukazała się w 2010 roku. W ramach przedsięwzięcia zbadanych zostało 236 organizacji. BOC Information Technologies Consulting było partnerem merytorycznym badania.

 

Głównym celem badania było spozycjonowanie organizacji funkcjonujących w Polsce względem pięciu zdefiniowanych poziomów dojrzałości procesowej:

 

 • piąty (najwyższy) poziom dojrzałości procesowej - procesy w organizacji są powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone i zarządzane
 • czwarty poziom - procesy w organizacji są powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, mierzone, niezarządzane
 • trzeci poziom - procesy w organizacji są powtarzalne, zidentyfikowane, udokumentowane, niemierzone, niezarządzane
 • drugi poziom dojrzałości - procesy w organizacji są powtarzalne, ale nadal nieudokumentowane, niemierzone, niezarządzane
 • pierwszy (najniższy) poziom - procesy w organizacji są przypadkowe, niepowtarzalne, niezidentyfikowane, nieudokumentowane, niemierzone, niezarządzane

 

Koordynatorzy badania przyznają, że miało ono nietypowy przebieg. Już ponad rok temu zebrane zostały dane obrazujące deklarowaną dojrzałość procesową polskich organizacji. Wyniki były bardzo dobre – pokazywały wyraźny trend wzrostu dojrzałości procesowej. Ten zbytni optymizm wzbudził podejrzenia zespołu badawczego. Wznowiono więc badanie i oparto je o weryfikację spełnienia szeregu warunków przypisanych do poszczególnych poziomów dojrzałości procesowej. Dojrzałość zweryfikowana w ten sposób znacząco różniła się od dojrzałości deklarowanej…

 

Piąty (najwyższy) poziom dojrzałości procesowej deklarowało aż 15% organizacji. Natomiast po weryfikacji spełnienia warunków przypisanych do tego poziomu okazało się, że w rzeczywistości zaledwie 4% firm i instytucji jest na najwyższym poziomie dojrzałości procesowej.

 

Poza samym spozycjonowaniem polskich organizacji na szczeblach dojrzałości procesowej w raporcie skomentowane zostały między innymi następujące aspekty zarządzania procesami biznesowymi:

 • różnica w ocenie dojrzałości procesowej w zależności od pełnionej roli i miejsca w strukturze organizacyjnej
 • świadomość właścicieli procesów
 • związek zarządzania procesami ze strategią organizacji
 • związek zarządzania procesami z zadowoleniem klienta
 • trwałość wdrożenia zarządzania procesami biznesowymi
 • budowanie zaangażowania niezbędnego w zarządzaniu procesami

 

Materiał zawiera podsumowanie badania oraz komentarze praktyków biznesowych oraz takich autorytetów jak prof. Andrzej Blikle, czy dr Joanna Heidtman.

Raport jest dostępny bezpłatnie na stronach serwisu PROCESOWCY.PL