Diagramy szynowe w ADOIT

Wyświetlanie złożonych zależności czasowych dzięki wykorzystaniu diagramów szynowych w ADOIT.

Środowisko IT potrafi być równie skomplikowane co sieć połączeń kolejowych, jednak jasny przegląd sytuacji zawsze może pomóc Ci zwizualizować w jakim kierunku alokowane są zasoby. Nowe diagramy szynowe w ADOIT dają użytkownikom klarowny obraz postępu ich inicjatyw związanych z IT zapewniając perspektywę podobną wizualnie do szyn kolejowych.

 

Diagram szynowy jest rozszerzeniem wykresu Gantt, dostępnego już wcześniej w ADOIT , który równocześnie pokazuje różne stany obiektu np. Aplikacji. Ten nowy widok może być łatwo wywołany z dowolnego miejsca narzędzia.

 

Diagram pokazuje okres rozwoju, okres wykorzystania produkcyjnego, datę wycofania jak również relacje następstwa i poprzedzania dla danej aplikacji. W ten sposób ten innowacyjny widok pomaga zrozumieć złożone scenariusze migracji i służy jako baza dla planowania decyzji IT.

 

Aby uzyskać dalsze informacje lub przetestować tę nową funkcjonalność skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta lub wyślij e-mail na adres info(at)boc-pl.com.