Badanie rynku Fraunhofer Institute: ADOIT wśród najlepszych

Badanie rynku przeprowadzone przez Fraunhofer Institute na 30 narzędziach EAM dowodzi, że ADOIT - narzędzie EAM oferowane przez Grupę BOC - jest wśród najlepszych.

ADOIT pozwala szybko wystartować z inicjatywami zarządzania architekturą korporacyjną oraz zarządzania IT. Pomaga zwiększyć zaangażowanie interesariuszy dzięki temu, że umożliwia szybkie zademonstrowanie za pomocą kilku kliknięć w jaki sposób EAM może stworzyć wartość dla organizacji

 

W ramach badania “Metadata Management Tools for Enterprise Data Management” porównywane były różne programy, których funkcjonalności analizowano w ramach trzech obszarów: wsparcie dla zarządzania odpowiednimi typami metadanych, publikacja metadanych, współpraca przy tworzeniu metadanych i zarządzaniu danymi.

 

We wszystkich tych obszarach ADOIT uplasował się w czołówce stawki. Szczególnie dobrze zostały ocenione następujące funkcjonalności ADOIT:

  • aspekty strategii i controllingu
  • wsparcie dla zarządzania IT
  • mechanizmy modelowania
  • kastomizacje i powiązania metadanych
  • możliwości eksportu i integracji

 

Czy chcesz wypróbować w praktyce jak działa nasz system? Dowiedz się więcej o ADOIT i jego możliwościach oraz skorzystaj z 30 dni darmowego konta testowego (opcja TEST IT).

 

Pełny raport można kupić w księgarni Fraunhofer – kup online.

 

Źródło: “Market Study: Metadata Management Tools for Enterprise Data Management”. Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML. Fraunhofer Verlag, 2015.