ADONIS NP porównanie wersji

Tworzenie i import

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Modelowanie przez przeglądarkę wspierającą HTML5

Zaawansowane edytowanie tekstu (formatowanie oraz sprawdzanie pisowni)

Szybka edycja w trybie tabelarycznym

Pełna zgodność z BPMN 2.0

Rozszerzenie BPMN 2.0 fit for business

Automatyczne numerowanie i porządkowanie elementów modelu

Import i eksport BPMN DI

Indywidualne filtry treści

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Import Excel

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Publikacja i dzielenie się

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Niespersonalizowany portal czytelnika (Portal Organizacji)

Spersonalizowany portal procesowy
(z widokami dopasowanymi do ról oraz widokami Moje BPM)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Dokumentacja HTML offline
(do celów archiwalnych oraz wykorzystania poza siecią)

Interaktywny widok tekstowy
(dla instrukcji stanowiskowych oraz procedur SOP)

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Widoki dopasowane do ról (RACI)

Zarządzanie dokumentami (w tym przestrzeń DMS na pliki)

5 GB
(z możliwością rozszerzenia)

We host: 20 GB
(z możliwością
rozszerzenia) 
You host:
bez ograniczeń

Wsparcie dla tabletów (aplikacja responsywna)

Dopasowanie raportów do identyfikacji wizualnej organizacji

Z możliwością
konfiguracji 
i kastomizacji

Współpraca i zaangażowanie innych

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Definiowanie statusu modelu (w tym wersjonowanie)

Wywoływane
przez użytkownika

Wywoływane
automatycznie

Obieg akceptacji
(w tym automatyczne zmiany statusów, notyfikacje i wiele więcej)

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Kokpit Kontroluj i akceptuj

Mechanizmy walidacji
(składnia BPMN, dobre praktyki modelowania i wiele więcej)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Mechanizm współpracy i feedbacku

Kokpit nowości i zadań

Analiza i publikacja

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Analizy graficzne wpływu biznesowego (diagram BIA)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Analizy graficzne portfolio (diagram pęcherzykowy)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Analizy graficzne powiązań (diagramy macierzowe i mapy ciepła)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Analizy graficzne czasu oraz klasyfikacji (diagramy Gantt)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Analizy graficzne hierarchii (raporty grupowań)

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Konfiguracje analiz graficznych

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Raporty PDF dla całej zawartości repozytorium

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Panel raportów i analiz

Predefiniowane

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Graficzne i tabelaryczne porównywanie modeli

Wyszukiwanie pełnotekstowe dla całej zawartości repozytorium

Z możliwością
konfiguracji
i kastomizacji

Wyszukiwanie pełnotekstowe dla dokumentów w ADONIS DMS

Zaawansowane wyszukiwanie poprzez kwerendy ad-hoc

Zapisywanie kwerend ad-hoc

Symulacja

Animacji Procesu (Process Stepper)

Zarządzanie i kontrola

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Kokpit projektanta procesu

Kokpit czytelnika procesu

Kokpit właściciela procesu

Ulubione

Moduły zarządcze

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Moduł Governance, Risk & Compliance

Wersja
podstawowa

Wersja
zaawansowana
(automatyzacja i kokpity)

Moduł ciągłego usprawniania

Wersja
podstawowa

Wersja zaawansowana (poziomy dojrzałości i kokpity)

Moduł zarządzania zgodnością

Wersja
podstawowa

Wersja zaawansowana (poziomy dojrzałości i kokpity)

Moduł zarządzania wydajnością

Wersja
podstawowa

Wersja
zaawansowana

Integracja i elastyczność

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Możliwość dopasowania metody BPM i konfiguracji narzędzia

Nie

Pełna elastyczność

Możliwość modyfikacji metamodelu

Elastyczne dopasowanie do indywidualnych scenariuszy, metod lub rozszerzeń

Integracja BOC Management Office

Integracja Confluence

Integracja LDAP

Interfejsy Restful

Administrowanie i ustawienia

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Centralne repozytorium BPM (jedno źródło prawdy)

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników dla treści (obiekty i modele)

Predefiniowane

Z możliwością konfiguracji
i kastomizacji

Zarządzanie uprawnieniami użytkowników dla struktury (obiekty i modele)

Z możliwością konfiguracji
i kastomizacji

Wsparcie dla treści w wielu językach

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Wsparcie dla wielu języków interfejsu oraz treści repozytorium

Z możliwością konfiguracji
i kastomizacji

Mechanizm wspierający tłumaczenia zawartości repozytorium

Automatyczne tłumaczenie zawartości repozytorium

Usługi wsparcia

ADONIS NP Starter Edition

ADONIS NP Enterprise Edition

Podstawowe wsparcie
(nowe wersje produktów, serwis naprawczy, hotline)

Wsparcie przez email

Wsparcie przez email
oraz telefon

Rozszerzenie wsparcia do poziomu standard
(wsparcie podstawowe plus pakiety coachingu oraz doradztwa)

Rozszerzenie wsparcia do poziomu premium
(wsparcie standard plus pakiety konfiguracji i kastomizacji produktu)

Osobisty opiekun klienta


10-minutowy przegląd

1-click try-out  

1 miesiąc darmowego dostępu

30-Day Free Trial  

Zobacz wszystkie

Często zadawane
pytania (FAQ)

?

PYTANIA?

Michał Kossowski

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com