Profesjonalne zarządzanie procesami biznesowymi z ADONIS NP.

NASZA NOWA PLATFORMA. TWOJE NARZĘDZIE BPM NOWEJ GENERACJI.

 • Czy jesteś gotowy na rozpoczęcie swojej przygody z zarządzaniem procesami?
 • Czy chciałbyś skorzystać z 20 lat doświadczenia i najlepszych praktyk BPM?
 • Czy chcesz nieustannie dostarczać wartość dodaną dzięki inteligentnym rozwiązaniom?
 • Czy chcesz włączyć wszystkich interesariuszy do współpracy przy zarządzaniu procesami?
 • Czy szukasz sposobu na zapewnienie intuicyjnego i samoobsługowego portalu BPM?

ADONIS – MAKE PROCESSES WORK

Fakty:

100% przez przeglądarkę www

Ponad 1 000 klientów

Ponad 500 000 użytkowników

Rozwiązanie światowe

7
Korzyści

Dlaczego ADONIS?

1Proste i intuicyjne użytkowanie 

2 Więcej niż tylko modelowanie

3 Potężne możliwości analityczne

4 Współpraca między wszystkimi interesariuszami zarządzania procesowego

5 W pełni dostępne przez przeglądarkę

6 Skalowalne do Twoich potrzeb

7 Narzędzie, metodyka, szkolenia i konsultacje

Zastosowanie

Modelowanie procesów i organizacji

Zaprojektuj architekturę procesów Twojej organizacji – zarówno obecną (AS-IS), jak i docelową (TO-BE) oraz przypisz powiązane z tym odpowiedzialności.Dzięki intuicyjnym mechanizmom modelowania i budowy repozotorium, uzyskasz przejrzystość całego łańcucha wartości, wraz z powiązaniami z IT, usługami, produktami oraz dokumentami i innymi zasobami, jak i zależnościami od struktury organizacyjnej.

Instrukcje stanowiskowe tworzone z procesów

Sprawnie publikuj instrukcje stanowiskowe i zarządzaj nimi na co dzień: dokumenty będą zawsze aktualne, czytelne oraz dopasowane do potrzeb odbiorców.


ADONIS zapewni współpracownikom dostęp do jednego, centralnego źródła informacji („jedno źródło prawdy”), poinformuje ich automatycznie o nowościach oraz przejrzysty sposób zautomatyzuje zarządzanie wersjami dokumentów.

Zarządzanie jakością i audytami

Zrób kolejny krok, aby na zawsze pożegnać się z podatną na błędy dokumentacją tworzoną w oparciu o wiele źródeł, której utrzymanie wymaga znaczących nakładów.
Zintegruj swój system zarządzania tak, aby objął procesy, jakość, bezpieczeństwo, zgodność i ryzyko.

Małym nakładem pracy zapewnij aktualność Twojego systemu zarządzania jakością. W dowolnym momencie będziesz mógł automatycznie utworzyć aktualną wersję podręcznika zarządzania jakością przy znacznie zredukowanym czasie pracy na utrzymanie systemu.

Ciągłe usprawnianie i zarządzanie inicjatywami

Najlepsze pomysły często pochodzą z wnętrza organizacji. Zapewnij pełne wykorzystanie tego potencjału i jednocześnie motywuj pracowników.

ADONIS umożliwia pracownikom łatwe zgłaszania propozycji usprawnień do procesów opublikowanych przez portal. Możesz proaktywnie zarządzać zmianą, definiując inicjatywy oraz kontrolując ich wykonanie.

Zarządzanie zgodnością

Zapewnienie zgodności działania organizacji z regulacjami pomaga unikać ryzyk oraz potencjalnych kar finansowych wynikających z naruszenia wymogów prawnych.

System ADONIS znacząco ułatwia przygotowanie do audytów wewnętrznych i zewnętrznych, ocenę postępu we wdrażaniu regulacji oraz ich dojrzałości, a także zapewnia wsparcie w doskonaleniu całego systemu zarządzania zgodnością.

Zarządzanie ryzykiem i budowa ICS

Stwórz i optymalizuj zintegrowany system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, aby skutecznie identyfikować, oceniać oraz kontrolować ryzyka w Twojej organizacji.

ADONIS pozwala minimalizować ryzyka poprzez optymalizację zarządzania ryzykiem i raportowania, jak też przez bieżące ocenianie kontroli. Ponadto, dzięki powiązaniu z zarządzaniem procesami masz gwarancję, że zarządzasz ryzykami operacyjnymi tam, gdzie zachodzą – w procesach.

Analiza i optymalizacja procesów

Zwiększ jakość i efektywność swojej organizacji, jak również obroty i zyski, dzięki redukcji niepotrzebnej pracy, kosztów oraz czasów procesów.

Korzystając z funkcji systemu ADONIS, analizuj potencjał usprawnień procesów oraz korzystaj z mechanizmów symulacji, aby podejmować racjonalne decyzje zarządcze.

Stwórz zwinną organizację, która ma sprawne procesy oraz właściwie korzysta z zasobów.

Activity-Based Costing

Analiza kosztów procesów dostępna w systemie ADONIS zapewnia Ci jasny obraz tego, gdzie powstają koszty oraz pozwala na przypisanie różnych rodzajów kosztów.

Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, ABC) dostarcza informacji niezbędnych do określenia wewnętrznych oraz zewnętrznych cen produktów i usług, a także wspiera decyzje „budować czy kupować” (ang. make-or-buy).

Szacowanie zapotrzebowania na personel w oparciu o procesy

Dzięki odpowiednim metodom szacowania zapotrzebowania na personel możesz lepiej wykorzystać czas i umiejętności pracowników.

Planuj obecne oraz przyszłe zapotrzebowanie na personel w oparciu o częstość wykonywania procesów, rozkłady statystyczne, czasy wykonywania oraz okresowe zmiany i nie tylko. Dodatkowo możesz uwzględniać aspekty, takie jak np. wymagane kwalifikacje pracowników, aby wychodząc od zarządzania zadaniami dojść do planowania rozwoju pracowników.

Wykonywanie procesów

System ADONIS pozwala analitykom biznesowym uzyskać całościowy obraz uwzględniający zarówno aspekty biznesowe, jak i IT.

Możesz definiować wymagania w oparciu o szczegółową analizę wymagań funkcjonalnych i tworzyć techniczną wizję rozwiązania w ramach procesu inżynierii wymagań.

Gdy wizja techniczna jest już gotowa, możesz wyeksportować definicje procesów do silników wykonawczych korzystając ze standardów, takich jak: BPMN DI (XML), BPEL, czy XPDL.

Zarządzanie wydajnością procesów (monitoring KPI)

Oceniaj oraz monitoruj wydajność Twoich procesów. Zwiększaj konkurencyjność oraz zapewnij, że procesy w obecnym kształcie faktycznie pomagają osiągnąć cele całej organizacji.

System ADONIS zapewnia właścicielom procesów przejrzysty mechanizm zarządzania oraz optymalizacji wydajności procesów.

Zarządzanie procesami zorientowane na cele

Z systemem ADONIS możesz skoordynować cele i inicjatywy zarządzania procesami z celami strategicznymi organizacji oraz posiadanymi kompetencjami, a następnie monitorować rezultaty wszystkich tych działań.

Dzięki temu możesz zapewnić Twojej organizacji zrozumienie tego, w jaki sposób procesy pomagają realizować strategię.

ADONIS NP – NARZĘDZIE BPM Z CERTYFIKATEM DOSTĘPNOŚCI

Używaj BPM jeszcze łatwiej

ADONIS NP jest wyposażony w szereg funkcji dostępności, które ułatwiają pracę użytkownika i umożliwiają wszystkim użytkownikom lepszą, szybszą i łatwiejszą pracę!

 

NAUCZ SIĘ WIĘCEJ

Zapoznaj się z naszym rozwiązaniem BPM

Projektuj w intuicyjny sposób

Modeluj w intuicyjny sposób i twórz całościowy obraz organizacji: procesów, produktów, wykorzystywanych elementów IT, zasobów ludzkich i ich wzajemnych powiązań

Sprawnie dokumentuj

Szybko opisuj procesy, strukturę organizacyjną oraz wszelkie inne istotne aspekty zarządzania procesami. Korzystaj z funkcjonalności ułatwiających pracę, takich jak: tabelaryczny tryb pracy, czy import danych z arkuszy Excel.

Usprawnij komunikację

System ADONIS zapewnia możliwość łatwego zapoznawania się z procesami, m.in. dzięki mechanizmowi widoku tekstowego procesów, dostępnego jako alternatywa do widoku graficznego.

Dopasuj komunikację do odbiorcy

System ADONIS zapewnia mechanizm spersonalizowanego widoku czytelnika oraz kokpity z indywidualnymi informacjami odnośnie zarządzania procesami – dostępne przez portal, zawsze aktualne i pozwalające szybko przeglądnąć najważniejsze zmiany.

Wyszukuj i analizuj

System ADONIS zapewnia zintegrowany mechanizm wyszukiwania, który szybko i łatwo pozwala przeszukiwać zawartość całego repozytorium.

Funkcje analizy pozwolą Ci szybko i przejrzyście analizować dane i wzajemne powiązania.

Analizuj i oceniaj całościowo

Łatwo identyfikuj potencjał usprawnień w procesach dzięki intuicyjnym analizom oraz kokpitom zarządczym.

Wykonuj procesy

Automatyzuj procesy z łatwością, niezależnie od docelowego systemu.  Skorzystaj ze sprawdzonych, opartych o standardy interfejsów oraz wsparcia dla zarządzania przypadkami testowymi, wdrożeń oraz tworzenia dokumentacji systemów.

Mierz wydajność procesów

Badaj wydajność procesów na potrzeby controllingu oraz usprawniania procesów za pomocą mechanizmu kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Pobieraj dane z różnych źródeł, wykorzystaj mechanizmy raportowania i kokpity zarządcze.

Wspieraj zaangażowanie

Zaangażuj wszystkich pracowników w zarządzanie procesami, gromadź pomysły odnośnie procesów oraz dyskutuj o nich ze współpracownikami

Ciągle usprawniaj procesy

Wychodząc od zgłoszonych pomysłów i propozycji ulepszeń, planuj konkretne inicjatywy w ramach organizacji. System ADONIS pomoże Ci śledzić postęp inicjatyw oraz ich wpływ na całą organizację.

Zarządzaj ryzykiem

Stwórz system kontroli wewnętrznej w organizacji oraz doskonal go na bieżąco poprzez analizowanie ryzyk, definiowanie kontroli oraz ciągłe mechanizmy oceny i przeglądu.

Zarządzaj audytami i zgodnością

Potwierdź zgodność z rekomendacjami, przepisami i standardami. Skorzystaj z mechanizmów wspierających ocenę, takich jak: macierz zgodności oraz bardziej szczegółowe oceny oparte o poziomy dojrzałości CMMI.

Sprawdź co nowego w najnowszej wersji  ADONIS NP detale  

Make your first move today!

SEE IT

ADONIS NP 1-Click Try-Out


 • możliwość darmowego wypróbowania przez 10 minut
 • tylko jedno kliknięcie - bez rejestracji
 • funkcjonalność wersji Starter Edition dopasowana na potrzeby wypróbowania w 10 minut

10-minutowy przegląd

1-click try-out  

TEST IT

ADONIS NP Starter Edition 30-Day Free Trial

 • 30-dniowy darmowy dostęp - automatyczne przerwanie usługi, bez haczyków
 • Możliwość pracy współdzielonej z 3 osobami
 • Pełna funkcjonalność ADONIS NP Starter Edition (m.in. modelowanie, walidacja, porównywanie modeli, analizy, odczyt w portalu, kokpity specyficzne dla danej roli)

1 miesiąc
darmowego dostępu

30-day free trial 

Gotowy na nastepny krok? Dowiedz się więcej o komercyjnych wersjach ADONIS NP!

ADONIS NP Starter Edition ADONIS NP Enterprise Edition
Dla wszystkich, którzy chcą szybko rozpocząć swoje przedsięwzięcie procesowe. Zacznij z niskimi kosztami i w miarę potrzeb rozszerzaj funkcjonalność narzędzia. Dla tych, którzy potrzebują możliwości dopasowania systemu do ich potrzeb oraz integracji z innymi aplikacjami. Skorzystaj ze wszystkich możliwości systemu ADONIS.

Cloud

We host

(SaaS)

Cloud We host (SaaS): bądź gotowy natychmiast!

Tylko za PLN 399,–/miesięcznie

Host

You host

(on-premise)


Cloud

We host

(SaaS)

You host (On-Premise): Twoja własna licencja

Cloud We host (SaaS): atrakcyjna opłata miesięczna

 • w pełni prekonfigurowana
 • w pełni zgodna z BPMN 2.0
 • więcej niż BPMN 2.0 - "fit for business"
 • graficzne analizy biznesowe
 • DMS uwzględniający pełne przeszukiwanie tekstu
 • 1 użytkownik projektujący
 • 5 użytkowników mających odczyt
 • 5 GB przestrzeni w ramach DMS
 • możliwość rozszerzenia licencji dla projektujących i czytających
 • rozszerzona wersja ADONIS NP Starter Edition
 • możliwość pełnego dostosowania oraz integracji
 • indywidualne opcje licencjonowania
 • rozszerzone scenariusze biznesowe
 • wspólne wersjonowanie i akceptacja modeli
 • wsparcie dla automatycznego tłumaczenia
 • kilkupoziomowe opcje administracyjne
 • wsparcie typu premium
 • i wiele więcej...

  Kup teraz Uzyskaj ofertę
PORÓWNAJ FUNKCJONALNOŚCI
Cloud We host: Grupa BOC realizuje hosting i operacyjną obsługą techniczną w Szwajcarskim centrum danych. Zapoznaj się z
opisem naszych usług chmurowych , a także Warunkami użytkowania usług chmurowych. Przekonaj się do najwyższej klasy rozwiązań i usług.

Cloud You host: Użytkujesz rozwiązanie na własnych serwerach. Grupa BOC pomoże Ci w instalacji i uruchomieniu. Z przyjemnością dzielimy się z Tobą naszym 20-letnim doświadczeniem.

Business Insights on selected BPM scenarios with ADONIS

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Getting Started with BPM

1 Business Insight Video, 1 Procedure Model, 6 Phases

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Process Execution

1 Business Insight video

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

E2E Process Management

1 Business Insight video, 1 Procedure model,
2 Modules

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Process Design & Documentation with BPMN 2.0

1 Business Insight video

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Performance Management

1 Business Insight video

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Customer Journey Mapping

1 Business Insight Video

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Process Analysis & Optimization

1 Business Insight video

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Quality Management
and ISO 9001:2015

1 Business Insight video

Nie jesteś w pełni przekonany? Zapytaj naszego eksperta i umów się na demonstrację ADONIS NP. Kontakt  

Klienci, którzy nam zaufali

Ponad 1 000 klientów na całym świecie zaufało nam i korzysta z naszych narzędzi - poznaj wybranych klientów Grupy BOC

Opinie użytkowników

"ADONIS Process Portal udostępnia całej organizacji jasny przegląd sytuacji, ponieważ pozwala wszystkim pracownikom przeglądać i zrozumieć procesy."

Dirk Berger,
Organizational Developer, gkv informatik

Folder produktu ADONIS

Wydarzenia Więcej wydarzeń

There are no elements

NOWOŚCI & DOKUMENTY

NOWOŚCI

 • 25.02.2020

  BOC Group udostępnia nową wersję systemu wspierającego transformację biznesu – ADONIS NP 9.0

  ADONIS jest teraz jeszcze lepszy i dzięki zmianom technologicznym oraz usprawnieniom mechanizmów analitycznych i wygody użytkowania pozwala osiągać...więcej

 • 25.02.2020

  ADONIS NP 9.0 – siła zarządzania procesami.

  Nasz zespół ciężko pracował nad kolejnymi udoskonaleniami systemu ADONIS. Odkryj nowości, które pomogą Ci w analizowaniu i doskonaleniu cyfrowego...więcej

 • 03.02.2020

  BOC Group recognized in the Now Tech: Enterprise Architecture Management Suites Q1, 2020 report

  BOC Group included in the latest EAMS research by a leading global research & advisory firm więcej

Prev Prev

DOKUMENTY

Pobierz
Folder produktu ADONIS
Pobierz
ADONIS NP 2-Pager
Pobierz
Success Story: Austro Control - ADONIS
Pobierz
Success Story: EWB - ADONIS
Pobierz
Success Story: Generali - ADONIS
Pobierz
Success Story: Genesis - ADONIS
Pobierz
Success Story: Delkeskamp Verpackungswerke GmbH - ADONIS
Pobierz
Success Story: Schroders - ADONIS
Pobierz
Success Story: Motta Internacional - ADONIS
Pobierz
Success Story: Telefonica - ADONIS
Pobierz
Success Story: gkv informatik - ADONIS
Pobierz
Success Story: GKS - ADONIS
Pobierz
Success Story: Correos - ADONIS

BPMN-Poster

?

PYTANIA?

Zbigniew Misiak

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com