Warszawa, Polska, 6 Lutego 2017

Grupa BOC ma przyjemność ogłosić dostępność nowej wersji systemu ADOIT. ADOIT 7.5 oferuje wiele usprawnień, których nie znajdziesz w zwyczajnych narzędziach dla architektów korporacyjnych. Skorzystaj z nowości opartych o doświadczenia z naszych projektów i zapewnij sobie dobry start w tym roku!

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Komunikacja

ZARZĄDZANIE


ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Zbudowanie i utrzymywanie architektury korporacyjnej organizacji często stanowi wyzwanie. W wielu wypadkach sytuację utrudniają dodatkowo nadmiernie złożone metody oraz skomplikowane w użyciu narzędzia. Naszą odpowiedzią na to był rozwój ADOIT z myślą o intuicyjności, przyjaznym interfejsie oraz prostej, skalowalnej metodzie modelowania. ADOIT pomoże Ci zainspirować wszystkich interesariuszy!

Sprawdzanie pisowni

Szybko sprawdź pisownię

Zapomnij o krępujących błędach w repozytorium architektury IT. Teraz możesz skupić się na tym, co istotne i zostawić nam detale.

Wartość dodana:

 • Automatyczne sprawdzanie pisowni
 • Możesz wybrać język sprawdzania pisowni i zmienić go w dowolnym momencie
 • Rozszerzaj swój słownik - dodawaj nowe słowa w miarę potrzeby

Wizualizacja wszystkich/moich artefektów

Łatwy dostęp do artefektów

Nie lubisz tracić czasu na szukanie ostatnio wykorzystywanych artefaktów? Dla Ciebie usprawniliśmy kokpity ADOIT tak, aby były bardziej praktyczne. Teraz masz wszystkie ważne informacje pod ręką aby nie zostawać w tyle.

Wartość dodana:

 • Szybsza praca
 • Łatwy dostęp do twoich obiektów repozytorium
 • Mniej czasu poświęcanego na szukanie

Komunikacja

Zapewnij swojej organizacji aktualne informacje o architekturze oraz odnoś korzyści ze współpracy! Im częściej Twoim kolegom i koleżankom przydadzą się dane z repozytorium architektury, tym chętniej będą sami zasilać repozytorium. Pozwól ADOIT promować aktywną współpracę w ramach Twojej inicjatywy EAM.

Predefiniowane widoki dostępne z poziomu Kokpitu Raportów

Szybkie uruchamianie predefiniowanych zapytań

Uruchamianie analiz podczas prezentacji zajmuje Ci za dużo czasu? ADOIT pozwala Ci uruchamiać najważniejsze kwerendy jednym kliknięciem. Pozwól nam zająć się analizami za Ciebie.

Wartość dodana:

 • Nowe opcje w Kokpicie Raportów pozwalają na szybkie wywoływanie analiz
 • Łatwe wyszukiwanie
 • Uruchamianie kwerend jednym kliknięciem

ZARZĄDZANIE

Wraz z zaawansowaniem inicjatywy EA, gdy coraz więcej interesariuszy polega na wynikach analiz, istotną kwestią staje się systematyczne zarządzanie danymi. ADOIT wspiera architektów korporacyjnych w budowaniu coraz bardziej szczegółowego repozytorium i osiąganiu coraz wyższych poziomów dojrzałości inicjatywy EAM. Zarządzaj centralnym repozytorium artefaktów i zagwarantuj, że mimo decentralizacji zasilania danymi, wszystkie elementy złożą się w jedną całość pozwalającą na zaawansowane analizy.

Harmonogram aplikacji

Lepsze zrozumienie EA dzięki diagramom szynowym

Bez odpowiedniego planu, przyszłość Twoich aplikacji jest niepewna i może się okazać, że coś zagraża realizacji Twoich celów. Dzięki mechanizmowi diagramów szynowych możesz z wyprzedzeniem zaplanować strategię zastępowania aplikacji. Dlaczego to ważne? Twoja organizacja będzie mogła sprawnie przechodzić między aplikacjami oraz cieszyć się lepszym niż kiedykolwiek wsparciem dla potrzeb biznesowych.

Wartość dodana:

 • Nowe rozszerzenie diagramów Gantt
 • Jasny obraz ewolucji aplikacji
 • Dopasowanie do potrzeb biznesu

Harmonogram technologii

Wizualizacja cyklów życia w repozytorium

Zapoznaj się z zestawieniem cyklów życia technologii w ramach całego repozytorium jednym rzutem oka. Opisz w atrakcyjnej formie status planów IT. Nowa wizualizacja przypominająca szyny kolejowe pozwoli Ci na identyfikację zależności między technologiami, aby móc lepiej zrozumieć złożone scenariusze migracji i podejmować lepsze decyzje.

Wartość dodana:

 • Legenda kolorystyczna dla cyklów życia technologii
 • Wizualizacja wielu cyklów życia w ramach jednego widoku

Prawa dostępu do metamodelu

Udostępniaj zewnętrznym interesariuszom tylko to, co dla nich istotne

W budowę Twojej architektury jest zaangażowanych wielu ekspertów. Skorzystaj z ich wsparcia pozwalając im edytować konkretne pola obiektów do których dasz im dostęp. Upewnij się, że następna tura oceny ryzyka i kosztów jest dokonywana przez właściwe osoby.

Wartość dodana:

 • Precyzyjne przydzielanie dostępów
 • Decentralizacja dokumentacji architektonicznej
 • Zaangażowanie innych w usprawnianie architektury

CZYM JEST ADOIT?

ADOIT stanowi idealną bazę informacji dla wszystkich interesariuszy:
od Zarządu do menedżerów pojedynczej komórki IT.

 

 

POZNAJ LEPIEJ NASZĄ OFERTĘ!

Aby dowiedzieć się więcej oraz zamówić
darmową konsultację bez zobowiązań skontaktuj się z nami!

 


 

?

PYTANIA?

Michał Kossowski

T +48-22-628 00 15
F +48-22-621 66 88
E boc@boc-pl.com